Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(28. 9. 1963)


Problém č. 261 – originál

Jozef Pittich, Šaľa

Mat 2. ťahom (10+12)


Problém č. 262 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Mat 3. ťahom (5+8)Kontrolná notácia: 261: b. Kg5, Dc7, Ve1, Vh4, Sd3, Sg1, Je5, Pb4, b5, d4 (10), č. Kd5, Dg8, Vb8, Sg4, Je3, Jh2, Pb7, c3, c5, e7, f3, g7 (12), biely začne a dá mat 2. ťahom, 262: b. Kc2, Df8, Jb5, Jb8, Pa3 (5), č. Kc4, Sa5, Je7, Pb7, c3, d5, e4, f5 (8), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Dvojťažka presahuje všetko, čo možno od prvotiny očakávať, ale za trojťažku tiež by sa už nemusel hanbiť ani skúsenejší autor. Riešenia pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 254 (Kanka) z 24. augusta: 1.Jd1! hrozí 2.D:e2 mat, 1...Ke1, e:f1D+, e1D, e:d1D, Jc3 2.Jge4, J:f1, Dd3, V:d1, D:c3 mat. Sympatická úloha.

Riešenie problému č. 255 (Čepický) z 24. augusta: Otázka je, ktorý bol posledný (t. j. bezprostredne predchádzajúci) ťah čierneho. Buď vežou (kráľom) a potom je riešenie 1.Jd5 s nebrániteľným 2.D:e7+, pretože čierny už nemôže rošovať, alebo pešiakom f7–f5, na čo smie právoplatne nasledovať 1.e:f6 en passant! s hrozbou 2.D:e7 mat, 1...e:f6+ 2.K:f6 a 3.D:e7 mat. Iné posledné ťahy by neboli legálne: a) a5–a4? – ilegálne postavenie Pa5, a7, b7, c7, b) e6:f5 (f7:g6) – čierny by bol musel brať 5 bielych kameňov a na šachovnici chýbajú iba 4, c) f6–f5 – b. kráľ by bol býval v šachu, d) g7–g6 – bieli pešiaci brali a:b, b:c, d:e, e:f, f:g, g:h, t. j. všetkých 6 chýbajúcich čiernych kameňov a nemohli teda brať čiernopoľného strelca na f8 (najprv musel čierny ťahať g7–g6, potom vyjsť strelcom cez g7, aby ho mohol niektorý z bielych pešiakov brať). Úloha má teda 2 alternatívne riešenia. Za úplne vystihnutý obsah dávame 3 body, pri chýbajúcich údajoch sme 1 alebo 2 body strhli. Chvályhodná je autorova odvaha ihneď od začiatku sa pustiť do retrográdnej analýzy.


Vzad <<  >> Vpred