Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 9. 1963)


Problém č. 259 – originál

Ján Fábry, Hranovnica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+7)


 

Problém č. 260 – originál

Jozef Veselský, Trnava

Mat 3. ťahom (15+10)Kontrolná notácia: 259: b. Kc7, Vb7, Vg8, Sc8, Jd4, Jd6, Pc5, g7 (8), č. Ke7, Ve8, Se4, Sf8, Jc6, Pa7, f6 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 260: b. Ke1, Ve5, Vf4, Sc6, Sf8, Jd4, Je6, Pa2, a5, d2, d3, d5, f7, g2, h3 (15), č. Kd6, Vg6, Sg5, Sh7, Pa6, c5, c7, e7, f5, h4 (10), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Dnešná dvojťažka 50–ročného autora z popradského okresu opäť dokazuje, že ľudová múdrosť "začať nikdy nie je neskoro" platí aj pre problémový šach. Pravda, rovnako nás teší stále rastúci záujem našich skladateľov o trojťažky: ako vidieť z č. 260, rastie už aj ich kvalita. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 251 (Goldstein) z 10. augusta: 1.Df7 hrozí 2.V:h4+ J:h4 3.g5 mat, 1...Ve2, Vd2, Vc2, Vb2 2.d4, e4, b4, c4 s ďalším 3.g5 mat. Odväzovanie bieleho pešiaka, duchaplne spojené s prerušovaním čiernych línií. "Mal som mimoriadnu radosť, keď som ju rozriešil" (J. Slivka). "Skutočne výborná úloha" (J. Veselský).

Riešenie problému č. 252 (Zlatinský) zo 17. augusta: 1.Jc3 hrozí 2.V:d3 mat, 1...K:c3, V:c3, J:c3 2.Db2, Ve4, Jc2 mat. Dvojitú sekundárnu hrozbu po 1...Jd3~ 2.D:e5, Jc2 mat nebodujeme ako škodlivý duál, lebo náznak predĺženej obrany 1...Jc5 nebol súčasťou autorovej intencie a okrem toho po obrane napr. 1...Je1 vychádza bez duálu 2.D:e5 mat. Pravda, napriek tomu by si úloha zaslúžila pokus o čistejšie spracovanie.

Riešenie problému č. 253 (Valuška) zo 17. augusta: 1.Sh3 Ke4 2.Sg4 Kd5 3.Sf5 Kc6 4.Se6 Kb7 5.Sd7 Ka8 6.Sc6 mat. Úloha bola skutočne ľahká, ale nikomu to nevadilo – myšlienka sa páčila.


Vzad <<  >> Vpred