Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(17. 8. 1963)


Problém č. 252 – originál

Jozef Zlatinský, Mojzesovo

Mat 2. ťahom (7+9)


Problém č. 253 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 6. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: 252: b. Ka1, Db5, Ve3, Sb7, Ja3, Jd5, Pf2 (7), č. Kd4, Dd8, Vc6, Vf7, Se5, Sg4, Jb1, Jd3, Pa5 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 253: b. Ke1, Sf5, Sh2, Pa5, b4, c3, d2 (7), č. Kf3, Pa6, a7, b5, c4, d3, e2 (7), biely začne a dá mat najneskôr 6. ťahom. Okrem peknej variantovej dvojťažky uverejňujeme ľahučkú šesťťažku zakončenú modelovým matom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie – za správne vyriešenie č. 253 dáme 3 body.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže: Menej ako 3 problémy rozriešili: K. Bohus, E. Borecký, J. Calko, inž. J. Fides, T. Gertler, V. Kovár, Š. Kriška, F. Machovich, E. Mezei, J. Mezey, M. Mužila, J. Piecka, A. Smažák, V. Šaláta, J. Teleky, M. Turinič, J. Vavrek.

Okrem prvých ôsmich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny: Jozef Betták, Milan Biely, Eduard Hiža, Jozef Karoli, Milan Rezák, Peter Sláma, Angela Tomášová a Jozef Vilem.

Výhercom blahoželáme a ostatným prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach. – Prípadne námietky proti výsledku súťaže pošlite do 4 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 242 (Jankovič) zo 6. júla: 1.e4 hrozí 2.Vde6 mat, 1...J:d6 2.Vf8 mat (antiduál Vf7?), 1...c:d6 2.Vf7 mat (Vf8?), 1...V:e4 2.Jf3 mat (Jc4?), 1...S:e4 2.Jc4 mat (Jf3?) (1...Sd7 2.Vd5 mat). Štyri antiduálové varianty s blokovaním poľa.


Vzad <<  >> Vpred