Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 6. 7. 1963)


Problém č. 242 – originál

Pavol Jankovič, Banská Bystrica

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: b. Kh6, Vd6, Vf6, Sh3, Sh8, Jd2, Pc3, e2 (8 kameňov), č. Ke5, Db8, Vb7, Vh4, Sc6, Jc8, Pc7, h5 (8 kameňov). Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu nasledujúcim ťahom. V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom rôzne maty po rôznych obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty). Týmto problémom na tému blokovania polí otvárame novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž.


Nová riešiteľská súťaž

Dnes začíname súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v júli až septembri 1963.

Riešenia problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21 s poznámkou ŠACH (pri adrese).

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny. (O spôsobe bodovania napíšeme v jednej z nasledujúcich rubrík.)

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.

Riešenie problému č. 234 (Žatko) z 8. júna: 1.Jf4 hrozí 2.Jg6 mat, 1...K:f4 2.Dh2 mat, 1...V:f4 2.Dc5 mat, 1...g:f4 2.Dg7 mat, 1...Vc6 (Vd4) 2.Dd4 mat. Jednoduchá, ale veľmi pekne konštruovaná úloha.


Celoročná skladateľská súťaž pre začiatočníkov

Redakcia Smeny poriada súťaž v skladaní šachových problémov pre československých šachistov, ktorí nemali uverejnenú vlastnú skladbu pred 1. januárom 1961. Do súťaže budú zaradené všetky originálne problémy uverejnené v Smene r. 1963.

Autori najlepších problémov získajú vecné (resp. peňažné) ceny a ďalšie vyznamenania s knižnými prémiami v úhrnnej hodnote 1500 Kčs. Osobitné vyznamenania získajú najlepšie prvotiny!

Problémy s úplným riešením, menom a adresou autora treba posielať na adresu redakcie Smeny, uvedenú vyššie. Do súťaže voláme najmä tých šachistov, ktorí sa dosiaľ na skladanie problémov neodvážili!


Vzad <<  >> Vpred