Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(13. 7. 1963)


Problém č. 243

Mark Adabašev

Schachist 1937

Mat 2. ťahom (7+11)


Problém č. 244

Mark Adabašev

Schachist 1937

Mat 2. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: 243: b. Kh4, De2, Vf1, Jd2, Pf3, g4, g5 (7), č. Kf4, Da4, Vc5, Sb7, Sb8, Jb4, Jc7, Pc2, c3, e6, g3 (11), biely začne a dá mat 2. ťahom, 244: b. Kh4, Da4, Vc3, Vc5, Sb7, Sb8, Jb4, Jc7, Pe6, h2, h3 (11), č. Kf4, De1, Sa5, Jd2, Jf1, Pc2, f2, f3, g4 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Dnešná dvojica reprodukovaných dvojťažiek je veľmi zaujímavým príkladom akejsi obranno–útočnej zámeny vo forme bielo–čierneho dvojníka. Unikát svetovej problémovej tvorby! Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21 s poznámkou ŠACH (pri adrese).

Riešenie problému č. 235 (Szakál) z 8. júna: 1.Da7 hrozí 2.Dd7+ K:e5 3.Jg4 mat, 1...K:e5 2.D:e7+ Kd5 3.S:e4 mat, 1...Ke6 2.Sg8+ K:e5 3.D:e7 mat, 1...Kc6 2.S:e4+ Kb5 3.Vb2 mat, 1...Sf5 2.Db7+, Ke6 3.Sg8 mat, ale v tomto variante aj duál 2.S:f5 Kc6 3.Dd7 mat (traja riešitelia zaň dostávajú 1 bod naviac). Až na túto chybu dobre konštruovaná úloha, no bez výraznejšej kombinačnej myšlienky. Oprava.

Riešenie problému č. 236 (Valuška) z 15. júna: 1.Se7! tempo 1...K:g7 2.S:g5 Kf8 3.Sh6 mat, 2...Kh8 3.Sf6 mat, 1...g4 2.Jf5+ Kh5 3.g6 mat. Výborný úvodník a sympatický obsah. Treba len dúfať, že sa nenájde predchodca, lebo úlohy tohto štýlu boli obľúbené už v XIX. storočí.

Riešenie problému č. 237 (Tazberík) z 15. júna: 1.V:d6 tempo 1...a3 2.Vb6 3.Vb3 mat, 1...g3 2.Vf6 3.Vf3 mat – úloha však obsahuje aj zdanlivé hry 1...a3, g3 2.Vb8, Vf8 a zvodnosť 1.Vd7? d5! s variantmi 1...a3, g3 2.Vb7, Vf7 – teda trojfázová zámena druhých ťahov! Napriek všetkej jednoduchosti si zaslúži pochvalu!


Vzad <<  >> Vpred