Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(20. 7. 1963)


Problém č. 245 – originál

Štefan Mikuláš, Prievidza

Mat 2. ťahom (9+8)


Problém č. 246 – originál

Juraj Hýroš, Ružomberok

Mat 3. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: 245: b. Kb2, Ve5, Vg3, Sc3, Sc6, Jb4, Jf5, Pf2, g6 (9), č. Kf4, Vd8, Vf8, Sc4, Sc7, Jf6, Pd3, f3 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 246: b. Kd1, Dc1, Sf1, Sh8, Je3, Jg5, Pa2, a3, c6, e2, e7, g3 (12), č. Kd4, Vc8, Sa1, Sh1, Jd8, Je8, Pa7, e5, f5, g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Predĺžené obrany jazdca a vzájomné prerušovania čiernych figúr sú hlavnou náplňou dvojťažky, trojťažka obsahuje i zaujímavé varianty s blokovaním rozličných polí. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Kandidát vied – šachových

Celý rad zaujímavých odpovedí poskytol novinárom novopečený majster sveta v praktickom šachu Tigran Vartanovič Petrosian na tlačovej konferencii v moskovskom Ústrednom šachovom klube SSSR. V kondičnej príprave na zápas s M. M. Botvinnikom prejazdil na lyžach za zimu viac ako predtým za celý život, počas partií pil pomarančovú šťavu, pred každou partiou počúval pol hodiny Čajkovského, zo spisovateľov najviac obľubuje Turgeneva, za najlepšiu partiu zápasu, ktorý ho pripravil o niekoľko kilogramov na váhe, pokladá piatu, šach je preňho aj športom aj umením aj vedou a – nakoniec asi to najzaujímavejšie – ako ašpirant Filofozofickej fakulty Jerevanského pedagogického inštitútu pracuje v odbore logiky a téma jeho kandidátskej práce bude mať názov "Logika v šachovej partii". Ani naše vedecké inštitúcie by nemuseli nechať bez povšimnutia, aké možnosti dáva šach vedeckej práci: logika, matematika (teória hier), kybernetika (moderné samočinné počítače), história (v tejto oblasti šachu už v SSSR majú kandidáta vied), estetika (to bude doména problémového šachu), psychológia (iba v praktickom šachu), jazykoveda (počnúc už od starých orientálnych jazykov), vojenská veda (stratégia a taktika) a kto vie, či nie aj ďalšie vedné odbory.


Vzad <<  >> Vpred