Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 6. 1963)


Problém č. 234 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 2. ťahom (5+7)


Problém č. 235 – originál

Štefan Szakál, Malé Raškovce

Mat 3. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 234: b. Ke7, Dg1, Vd3, Je2, Pf3 (5), č. Ke5, Vc4, Jd1, Pc7, f5, g5, h6 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 235: b. Kg3, Da1, Ve2, Sh7, Jh2, Jh4, Pc3, e5 (8), č. Kd5, Se4, Pb6, c4, c5, e7 (6), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže: 7 bodov: J. Betták (Veľké Uherce), V. Oravec (Lozorno), 6: L. Bédi (Piešťany), J. Daňhel (Trenčín), P. Filippi (Bratislava), I. a J. Hutter (Bratislava), O. Jančík (Bratislava), K. Kalik (Trenčín), A. Karaba (Drahovce), Ľ. Karásek (Bratislava), E. Keder (Svit), B. Moravčík (Žarnovica), I. Mosoriak (Košice), Š. Sovík (Nitra), Šachový krúžok Meteor (Nové Mesto nad Váhom), M. Tančák (Košice), J. Tazberík (Kociha), J. Valuška (Zvolen), M. Vdoviak (Košice), J. Vlk (Bratislava), F. Vollay (Prešov), S. Zaťko (Topoľčany), L. Zvada (Biele Vody), M. Žember (Ružomberok).

Menej ako 3 problémy rozriešili: J. Beránek, M. Filípek, S. Hajdák, J. Hamrák, P. Chmelár, J. Horváth, Š. Ištók F. Jabcon, J. Jun, J. Kijac, T. Kollár, V. Kovár, A. Lahvička, V. Lasák, T. Lengyel, M. Maláč, Š. Maroš, J. Moravčík, M. Murajda, D. Pakoš, E. Palgula, J. Piecka, J. Rácz, J. Sabol, J. Urbášek, O. Vlašík, J. Zajac, P. Závodník, P. Žák.

Okrem prvých ôsmich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny: Michal Balco, Karol Kalik, Vincent Katjal, Dominik Kučera, Pavol Vojtela, Valentín Oravec, Ján Priška, Šachový krúžok VÚ Břeclav, Šachový krúžok VSŽ Šaca a Demeter Zbihlej.

Výhercom blahoželáme a ostatným prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach. – Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do 4 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred