Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(29. 6. 1963)


Problém č. 240 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+7)


 

Problém č. 241 – originál

Ivan Garaj, Bratislava

Mat 7. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: 240: b. Kc6, Dd2, Vd3, Sg2, Pc5, g5 (6), č. Ke5, Ve4, Jf8, Jg4, Pf5, f7, g3 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 241: b. Kd5, Sc6, Je2, Pc5, d3, d4 (6), č. Kh1, Jg2, Pc7, f6, g3, h2 (6), biely začne a dá mat najneskôr 7. ťahom. Riešenia posledných dvoch problémov štvrťročnej riešiteľskej súťaže pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Č. 241 má tematický pokus 1.Ke4? – všimnite si uplatnenie tohto ťahu v riešení (možno zaň získať 5 bodov).

Riešenie problému č. 231 (Cyprian) z 25. mája: 1.Db5 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Jc6, Jd5, Vd5, Sd5, Sg7, S:e4+ 2.Vf4, V:e5, Df1, Jd6, J:e7, S:e4 mat. Odväzovanie bielej veže vo dvoch variantoch s antiduálom. "Krásna dvojťažka, len úvodník je okatý" (J. Slivka).

Riešenie problému č. 232 (Kaščák) z 25. mája: 1.f6 hrozí 2.De4 mat, 1...e5, Je5, Jd6, b:c6, Sc4 2.Je7, Jf4, Vc5, Dd4, D:c4 mat. Štyri blokovania a dve odviazania čierneho jazdca s antiduálom.

Riešenie problému č. 233 (Garaj) z 1. júna: Tematický pokus 1.Sf3? viazne na 1...a1D 2.Sb7+ Kd8 3.Kb8 D:f6! a čierny zabránil matu Se7. Preto najprv 1.b5! s hrozbou 2.b6 a až po obrane 1...b2! 2.Sf3! a1D 3.Sb7+ Kd8 4.Kb8 5.Se7 mat, pretože je prerušená diagonála a1–f6 (na 1...a1D vychádza hrozbové 2.b6 D:a6+ 3.J:a6 atď.). "Zaujímavá logická kombinácia" (S. Zábojník) – len trochu škoda, že Sb7 nie je využitý v mate. Nebolo by od veci, keby sa logickým kombináciám venovali aj ďalší začínajúci autori!

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme novú riešiteľskú súťaž.


Vzad <<  >> Vpred