Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(22. 6. 1963)


 

 

Problém č. 238 – originál

Karol Mlynka, Kozárovce

Mat 2. ťahom (5+1)

b) Pf7 na h7


Problém č. 239

Viktor Astachov

Cena v tematickom turnaji

Šachmaty v SSSR 1963

Mat 3. ťahom (11+10)

 Kontrolná notácia: 233: b. Kg5, Pd6, d7, f7 (h7), g6 (5), č. Kg7 (1), biely začne a dá mat 2. ťahom, 239: b. Kf7, Vc1, Vh1, Sh3, Sh4, Jf6, Jh7, Pd2, d3, d4, e5 (11), č. Kh8, Va3, Va4, Sa2, Sa5, Je7, Pb5, b6, d7, e6 (10), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Dnešná dvojťažka je spracovaná vo forme dvojčiat: najprv treba riešiť úlohu z diagramového postavenia, potom premiestniť Pf7 na h7 a opäť hľadať mat 2. ťahom (za riešenie každého z dvojčiat dáme 1 bod). Iste nie menej sa bude páčiť reprodukovaná trojťažka s mimoriadne efektným námetom.

Riešenie problému č. 228 (Trubač) z 27. apríla: Tri zvodnosti 1.D:h7, Dg5, Dg1? viaznu postupne na 1...e2, e:f6, e:f6!, ale po ostatných obranách vedú k matom 2.Dd7, De4, Dc1, Db5, D:b6, Dh1. V riešení 1.Dg3! tempo vychádzajú opäť iné maty: 1...e:f6, e2, d4 2.Dd6, Dc3, Df3 mat. Veľmi presne konštruovaná štvorfázová zámena – v súťaži pre začiatočníkov skutočne zriedkavý jav.

Riešenie problému č. 229 (Šaláta) z 18. mája: 1.Vd7 hrozí 2.Jd8 mat, 1...Vc5+ (V:d7), Vd4+, V:g5 2.J:c5, J:d4, Vd6 mat.

Riešenie problému č. 230 (Szwedowski) z 18. mája: Aby biely mohol uplatniť útočné ťahy Vf4, resp. Vg6, musí najprv donútiť k pohybu Ja1: 1.Sc6! hrozí 2.D:d4+ Ke6 3.Df6 mat, 1...Jb3! 2.Vg6! (s hrozbou 3.De6 mat) Jc5! 3.Dd5 mat, 1...Jc2! 2.Vf4! (s hrozbou 3.Vf5 mat) Je3! 3.Ve4 mat (po 1...Sg7 vychádza neškodný duál 2.Vf4, Dc7+). Výborná úloha na tzv. drážďanskú tému (Brunnerov typ) z oblasti logických kombinácií.


Vzad <<  >> Vpred