Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 10. 1963)


Problém č. 264 – originál

Ján Tazberík, Kociha

Mat 2. ťahom (12+9)


Problém č. 265 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 3. ťahom (9+8)Kontrolná notácia: 264: b. Kb4, Dd1, Vc7, Ve1, Sf8, Sg6, Jd4, Je5, Pa2, a6, c3, c5 (12), č. Kd5, Vd8, Jd2, Jh6, Pa7, b6, f3, f5, g5 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 265: b. Ke7, Vg2, Sc2, Sc5, Jf3, Pe2, e4, f2, f5 (9), č. Kf4, Sc3, Sh5, Jg4, Pc4, d2, f6, h3 (8), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Vo dvojťažke je uskutočnená téma pokusov, trojťažka obsahuje dva príbuzné varianty s návratom figúry. Riešenia problémov do štvrťročnej súťaže, ktorú sme otvorili v minulej rubrike, pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21.

Riešenie problému č. 259 (Fábry) zo 14. septembra: 1.Vh8 hrozí 2.g8J mat, 1...Sd5, Sh7, V:c8+, S:g7 2.J4f5, J:c6, K:c8, V:e8 mat.

Riešenie problému č. 260 (Veselský) zo 14. septembra: Intencia 1.J:c5 tempo!!, 1...K:c5 2.d6+ Kb4 3.Jc2 mat, 2...K:d6 3.Vd5 mat, 1...K:e5 2.Jd7+ K:f4 3.Je2 mat, 2...Kd6 3.J:f5 mat, 1...S:f4 2.S:e7+ K:e5 3.Jf3 mat, 1...Vf6 2.V:e7 K:c5 3.Ve6 mat, 1...Sf6 2.Ve6+ K:c5 3.Jb3 mat, ale aj duál 2.Jd7! (1...Sg8, Vh6 2.Jd7 atď.). Duál pokladáme za závažný, pretože súčasťou témy úlohy je vzájomné prerušenie veže a strelca na f6. Horšie však je, že k cieľu vedie aj vedľajšie riešenie 1.J:g5 hrozí 2.V:e7, 1...K:e5 2.Jgf3+ atď. Úloha by ináč bola skutočne pekná a zaujímavá. (Max. 7 bodov.) Oprava.

Problém č. 222 (Székely) z 23. marca 1963 opravuje autor pridaním čierneho Pe5.

V riešení problému č. 249, ktoré sme uverejnili 7. septembra 1963, boli chybne udané varianty 1...Jf2, Vf4: namiesto 2.Df4 malo byť správne 2.Jf3, e:f4 mat. Za upozornenie ďakujeme s. V. Baltazárovičovi z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred