Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 7. 9. 1963)


 

Problém č. 257 – originál

Karol Mlynka, Kozárovce

Mat 2. ťahom (7+3)


Problém č. 258 – originál

Alojz Gajarský, Trnava

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 257: b. Ke7, Va8, Sb7, Sg3, Je2, Pg2, g7 (7), č. Kh1, Vg1, Vh2 (3), biely začne a dá mat 2. ťahom, 258: b. Kc8, De1, Sd3, Se7, Je4, Pe2, f6 (7), č. Ke6, Jd1, Pc5, d6, e3, e5, f7, g4, g5, h6 (10), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Vo dvojťažke by sa nemali prehliadnuť zdanlivé hry po 1...Vg:g2, Vh:g2 a jedna zvodnosť, trojťažka má zaujímavý symetrický námet. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 249 (Makovník) z 3. augusta: 1.Jg5 hrozí 2.De4 mat, 1...Jc3 (Sd4), Jf2 (Vf4), S:f5, Jc5 2.Dd4, Df4, J:f7, D:c5 mat.

Riešenie problému č. 250 (Tazberík) z 3. augusta: 1.Sc8 tempo Sa6~ 2.S:b7+ 3.S:S mat – jednoduchý obsah, ale pekne spojený s pokusmi 1.Se6, Sf5, Sg4, Sh3? 1...Sc4, Sd3, Se2, Sf1!

Problém č. 221 (Mikuláš) zo 16. marca 1963 opravuje autor takto: b. Ka7, Da1, Sb4, Sg4, Ja3, Je4, Pf3 (7), č. Kd5, Sa4, Ja6, Jh5, Pc7 (5), mat 3. ťahom, 1.f4 hrozí 2.De5+, 1...Kc6 2.Dc3+, 1...J:f4 (Jg7) 2.Jf6+, 1...K:e4 (Sb3, Sd7, Jc5, c5), 2.De5+ atď. Prosíme riešiteľov o preskúšanie korektnosti tejto úlohy.


Odkazy redakcie

J. Taraba (Trakovice): V základnom postavení problému pokiaľ možno nemajú byť premenené figúry (napríklad dve biele dámy, traja čierni jazdci a pod.). Tento tzv. štvrtý stupeň legálnosti postavenia sa pripúšťa iba veľmi výnimočne, napríklad v problémoch s rekordným spracovaním určitej témy.

S. Hás (Trenčín): Výsledok riešiteľskej súťaže zo 6. čísla Šachového bulletinu ešte nebol uverejnený, ale výhercovia už ceny obdržali. 7. číslo určite vyjde, ale asi až na budúci rok.


Vzad <<  >> Vpred