Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 11. 1963)


Problém č. 277 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (9+8)


Problém č. 278 – originál

Pavol Jankovič, Banská Bystrica

Mat 5. ťahom (9+8)Kontrolná notácia: 277: b. Kd8, Dh1, Sb8, Jc5, Je3, Pb4, d2, d5, g7 (9), č. Kd4, Va6, Vg4, Ja3, Je1, Pb2, c6, d7 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 278: b. Ke7, Sg1, Sg6, Jc1, Pd6, e3, f2, f4, h3 (9), č. Kf3, Sa8, Pc2, c3, c4, d7, g2, g7 (8), biely začne a dá mat najneskôr 5. ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Ve4, c:d5, Jc4, Jd3 2.D:e4, D:d5, Jf5, Jb3 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zmenia, v päťťažke si treba vybrať medzi dvoma zdanlivo rovnocennými prvými ťahmi, ale aj strategický obsah mnohých riešiteľov iste prekvapí. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 271 (Slivka) z 9. novembra: Intencia 1.Dd6 s hrozbou 2.D:d5 mat, ale neriešiteľnosť 1...V:c4!. Podľa podmienok riešiteľskej súťaže za objavenie intencie dávame 2 body a za súčasné udanie neriešiteľnosti naviac 1 bod. Kto napísal jednoducho, že problém je neriešiteľný, dostáva iba 1 bod, pretože nenašiel intenciu. Menej skúsených riešiteľov tým síce môžeme poškodiť, ale na vlastnej škode sa človek najlepšie učí. Oprava.

Riešenie problému č. 272 (Hýroš) z 9. novembra: 1.Jd4 hrozí 2.Dd5+ Kf6 3.Dg5 mat, 1...Kf6 2.Dh8+ Ke7 3.Jef5 mat, 1...Kd6 2.Db8+ Ke7 3.Jd5 mat, 2...Kc5 3.Jb3 mat, 1...K:d4 2.Dd5+ K:e3 3.Dc5 mat, 2...Kc3 3.De5 mat. Okrem hrozbového sú všetky maty modelové. "Veľmi pekné" (F. Prášil).

Riešenie problému č. 273 (Makovník) zo 16. novembra: 1.0-0-0! hrozí 2.D:b4 mat, 1...b2+ (Va4), a1D+, Vb8 2.D:b2, D:a1, Da7 mat (zdanlivá hra 1...b2 2.D:b4 mat). Vtipne aranžovaná rošáda, škoda len, že biela veža po úvodníku nehrá – alebo práve v tom je pointa?


Vzad <<  >> Vpred