Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(24. 12. 1963)


Problém č. 283 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Mat 2. ťahom (6+5)


Problém č. 284 – originál

Karol Mlynka, Kozárovce

Mat 4. ťahom (13+6)Kontrolná notácia: 283: b. Ke8, Df1, Jg3, Pb3, d4, e3 (6), č. Ke6, Jh8, Pd6, e4, g6 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom, 284: b. Kf5, Vg5, Sb8, Sh7, Jd1, Je3, Pa4, a5, a6, b2, f6, g4, h3 (13), č. Kd4, Pa7, b3, b4, d2, f7 (6), biely začne a dá mat najneskôr 4. ťahom. Dvojťažka obsahuje zámenu dvoch matov vo forme "biely na ťahu", pri štvorťažke nás autor upozorňuje na zvodnosti 1.Sg8? a 1.Vg8?, ktoré vedú po 1...Kc5 k matom 4. ťahom, ale viaznu na 1...Kd3! (skontrolujte, či je to pravda) – námet riešenia sa napriek svojej "staromódnosti" iste bude páčiť. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 277 (Valuška) z 30. novembra: zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení úlohy, riešenie 1.Df1 hrozí 2.Df6 mat, 1...Ve4, c:d5, Jc4, Jd3 2.Jb3, Jf5, D:c4, D:d3 mat. Tzv. ideálny Ruchlis, pravda, v pomerne jednoduchej a známej realizácii.

Riešenie problému č. 278 (Jankovič) z 30. novembra: Zvodnosť 1.Sf5? vedie k variantom 1...Sb7 2.Sg4+ Ke4 3.f3+ Kd5 4.e4+ Kc6 5.Sd7 mat, 1...g5 2.f:g5 (2.Kf6? g4!) 2...Sd5 3.Sg4+ Ke4 4.f3+ Ke5 5.Sh2 mat, vyvracia ju však obrana 1...g6!, riešením je preto len 1.S:c2! tempo 1...Sb7 2.Sd1+ Ke4 3.f3+ Kd5 4.e4+ Kc6 5.Sa4 mat, 1...g5 (g6) 2.Kf6 g:f4 3.Ke5 f:e3 4.Sd1+ e2 5.S:e2 mat. S odvahou a úspešne zložená úloha na tému, ktorá v päťťažke pôsobí veľmi neobvykle: zámena útoku vo dvoch variantoch! Po kombinačnej stránke je cenné najmä blokovanie "vzdialeného" poľa b7. Táto úloha iste prehovorí do poradia na najvyšších miestach v našej skladateľskej súťaži.


Vzad <<  >> Vpred