Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 4. 1. 1964)


Problém č. 285

Dr. Emil Palkoska

1. čestné uznanie

Tidskrift för Schack 1907

Mat 2. ťahom (5+6)Kontrolná notácia: b. Kc5, De8, Pe7, f7, g5 (5 kameňov), č. Ke6, Sb3, Pa6, f4, f5, g7 (6 kameňov). Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu nasledujúcim ťahom. Je to prvý problém do novej riešiteľskej súťaže.


Nová riešiteľská súťaž

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v januári až marci 1964.

Riešenia problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny. (O spôsobe bodovania napíšeme v jednej z nasledujúcich rubrík.)

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.


Celoročná skladateľská súťaž pre začiatočníkov

Redakcia Smeny vypisuje súťaž v skladaní šachových problémov pre československých šachistov, ktorí nemali uverejnenú vlastnú skladbu pred 1. januárom 1962. Do súťaže budú zaradené všetky originálne problémy uverejnené v Smene r. 1964, a to buď úlohy (biely začne a dá mat najneskôr presne udaným počtom ťahov), alebo štúdie (biely začne a vyhrá, alebo remizuje bez udania počtu ťahov).

Autori najlepších problémov získajú vecné, resp. peňažné ceny a ďalšie vyznamenania s knižnými prémiami v úhrnnej hodnote 1500 Kčs. Osobitne budú hodnotené štúdie a prvotiny!

Problémy s úplným riešením menom a adresou autora treba posielať na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21. Voláme do súťaže všetkých čitateľov našej rubriky a najmä tých šachistov, ktorí sa dosiaľ na skladanie problémov neodvážili!


Vzad <<  >> Vpred