Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(11. 1. 1964)


Problém č. 286 – originál

Ján Makovník, Ružomberok

Mat 2. ťahom (8+11)Kontrolná notácia: b. Ka2, Da4, Vh3, Vh5, Sb7, Sh4, Pb3, d2 (8), č. Kd4, Da7, Vd8, Vf3, Sh7, Jc8, Pa5, b4, d3, f6, f7 (11), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie druhého problému štvrťročnej riešiteľskej súťaže pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21.

Riešenie problému č. 279 (Šušlík) zo 7. decembra 1963: 1.Jc6 hrozí 2.Jd4 mat, 1...e3 2.Va5 mat, 1...f5 2.Va5 mat, 1...J:c5 2.Vb6 mat, 1...J:e2 2.Da4 mat (zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení problému). Zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 280 (Garaj) zo 7. decembra 1963: 1.Ve8 2.Vb8+ 3.Sb7 4.S:c6+ 5.Sb5 6.S:c4+ 7.Sb5 8.S:d3+ 9.Sb5 10.Se2+ 11.Kc2 f:e2 12.Ve8 e1D 13.V:e1 mat (viacerými udávané 6.c6? viazne na 6...Kb1! 7.c7 a1D 8.S:c4+ Db2+ 9.V:b2+ a:b2!). Nečakali sme, že úloha bude takou veľkou prekážkou: zdolali ju iba 4 riešitelia!

Riešenie problému č. 281 (Hýroš) zo 14. decembra 1963: 1.Vf1 hrozí 2.Vf4 mat, 1...Sf3, Sd5, Vf3, Vd5 2.Sg3, Sd8, Jg2, Jf3 mat. Vtipné vzájomné prerušenie veže a strelca na dvoch poliach, tematicky spojené s pokusmi 1.Jg3? Sf3!, 1.Vgg5? Sd5!, 1.Se5? Vf3!. Originálny nápad, škoda len, že vyvrátenie štvrtého pokusu 1.Vd5? V:d5+ má iný charakter.

Problém č. 276 (Mlynka) z 23. novembra 1963 opravuje autor takto: b. Kb1, Vd5, Sb7, Sc3, Jc2, Jc8, Pa2, b6, d6, e2, f2 (11), č. Kc4, Sc5, Pa3, e3, f4 (5), mat 3. ťahom, zdanlivé hry 1...Sb4, Sd4 2.S:S, 1.f3 tempo 1...Sb4, Sd4, K:c3, Kb5, S:d6, S:b6 2.Sd4, Sb4, Vd3+, Sb4, J:d6+, J:b6+ atď. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu!


Vzad <<  >> Vpred