Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 3. 1963)


Problém č. 224 – originál

Ivan Garaj, Bratislava

Mat 2. ťahom (11+9)


Problém č. 225 – originál

Pavol Jankovič, Banská Bystrica

Mat 3. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: 224: b. Kh7, Dg1, Ve2, Vd6, Jh6, Pc4, c5, e4, f3, f5, f7 (11), č. Ke5, Vd4, Vd8, Sd5, Sh8, Pd3, d7, f4, h5 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 225: b. Ke1, Dg6, Vf8, Se5, Jc7, Jf2, Pb4, e2, f4, h2, h4 (11), č. Ke3, Vf5, Sb7, Jb6, Jf6, Pc4, d7, e6, g4 (9), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Na záver štvrťročnej riešiteľskej uverejňujeme dva problémy našich vysokoškolákov. Vo dvojťažke objavíte zámenu matov (zdanlivé hry 1...V:e4 2.Da1 mat, 1...S:e4, Se6 2.D:d4 mat), v trojťažke zaujímavé strategické obraty (je veľmi chvályhodné, že začínajúci autor má odvahu pustiť sa do trojťažiek tohto typu). Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 217 (Makovník) z 2. marca: 1.Dh8 tempo 1...K:c6 2.Da8+ Kb5 3.Da4 mat, 2...Kc7 3.Sb6 mat s echom po 1...K:e6 2.Dg8+. Výborný úvodník.


Vzad <<  >> Vpred