Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(21. 3. 1964)


Problém č. 298 – originál

Milan Nemček, Stankovany

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+7)


 

Problém č. 299 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 3. ťahom (5+7)Kontrolná notácia: 298: b. Kd1, Vh4, Sb7, Sg1, Ja4, Je3, Pb3, f3 (8), č. Kd3, Sb4, Sc8, Jg6, Pa3, a5, c6 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 299: b. Kg5, Vg3, Sa2, Sd2, Ja3 (5), č. Ka4, Vh7, Sh5, Pb7, d6, g4, g7 (7), biely začne a dá mat 3. ťahom. Riešenia dnešných problémov, ktorými zakončujeme štvrťročnú riešiteľskú súťaž, pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21. V nasledujúcej rubrike vypíšeme osobitnú riešiteľskú súťaž.

Riešenie problému č. 291 (Jankovič) z 15. februára: 1.Sd6! a1D (hrozí) 2.Se7+ Df6 3.V:h6+ J:h6 4.S:f6 mat, 1...Kg5 2.Vg8+ Kf6 3.h:g4 c:d5 4.Vg6 mat, 1...Jf6 2.V:h6+ Kg5 3.Sf4+ Kf5 4.Sg6 mat. Výborný úvodník, modelové maty, zaujímavá strategická náplň variantu 1...Jf6 – vcelku veľmi pekná úloha, hodná nasledovania.

Riešenie problému č. 292 (Galan) z 22. februára: 1.Df6 hrozí 2.J:d6 mat, 1...d5, e3, Kd5, Kc4 2.Dc3, Dd4, Je3, J:d6 mat. Po každej stránke bezchybná dvojťažka od ďalšieho mladého autora zo Stredoslovenského kraja nás príjemne prekvapila.

SV ČSTV vypísal celoslovenskú súťaž na problémy uverejnené medzi 1. 1. 1958 a 31. 12. 1963.


Vzad <<  >> Vpred