Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 5. 1964)


Problém č. 307 – originál

Gejza Papp, Moča

Biely remizuje (6+6)Kontrolná notácia: b. Kg2, Df1, Pa4, b5, g3, g4 (6), č. Kb6, Dc7, Pa5, b7, c4, g5 (6), biely začne a vynúti remízu. Prvá štúdia do tohtoročného skladateľského turnaja od mladého autora z Komárňanského okresu sa bude iste páčiť svojou logikou aj záverom po 4. ťahu čierneho. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie – v riešiteľskej súťaži zaň možno získať 4 body.

Riešenie problému č. 296 (Pittich) zo 14. marca: Zdanlivé hry 1...Kd5, J:f3, D:f4 2.g8D, Sb3, Da6 mat, 1.Jf5 hrozí 2.Dd4 a Je3 mat, 1...Kd5, J:f3, D:f4 2.Sb3, Da6, g8D mat. Výborná úloha s dvoma menšími nedostatkami: dvojitou hrozbou a po úvodníku nevyužitou Vh5.

Riešenie problému č. 297 (Valuška) zo 14. marca: Intencia 1.J:e5 s Lačného témou na ťahy kráľa, ale po 1...K:c5 ide okrem zamýšľaného 2.Dc4 mat aj 2.Jd3, Jd7 mat (duál) a naviac je úloha neriešiteľná po 1...d:e3! Za kompletné vyriešenie bolo možné získať 4 body (za duál a neriešiteľnosť po jednom). Oprava.

Riešenie problému č. 298 (Nemček) z 21. marca: 1.Jg2 hrozí 2.Vd4 mat, 1...Sg4, c5, J:h4 (Jf4), Sc3, Sc5 2.Sa6, Se4, Jf4, Jc5, Je1 mat. Za zmienku stoja zámeny matu po 1.Jd5? Sc5 2.J:c5 mat (1...c5!) a 1.Jc4? J:h4 2.Je5 mat (1...Sg4, Sc5!). Vzhľadom na výber úvodníka vtipné.

Riešenie problému č. 299 (Jankovič) z 21. marca: Tematický pokus 1.Sc4? Se8!, 1.Se6 hrozí 2.Sd7+ b5 3.S:b5 mat, 1...g6 2.Sc4 3.Sb5 mat, 1...b5 2.Jc4 b:c4 3.Sd7 mat, 1...Se8 2.V:g4+ K:a3 3.Sc1 mat. Logická kombinácia, modelové maty, dva z nich echové, brilantná konštrukcia – vcelku mimoriadne podarená úloha.

* V nasledujúcej rubrike uverejníme predbežný výsledok skladateľskej súťaže Smena 1963!


Vzad <<  >> Vpred