Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 1. 5. 1964)


Problém č. 306 – originál

Ivan Dzuriš, Giraltovce

Mat 2. ťahom (7+3)Kontrolná notácia: b. Kg5, Vf4, Sf7, Jd5, Pc5, f3, f5 (7), č. Ke5, Sb2, Se6 (3), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie tejto úlohy, v ktorej treba dať pozor na výber prvého ťahu spomedzi štyroch zdanlivo rovnocenných, pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21.

Oprava. Ospravedlňujeme sa čitateľom za skomolenú prvú časť minulej rubriky. Prvých 7 riadkov bolo v poriadku, poradie ostatných má byť takéto: 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 9 – 10 – 11 – 12 – 8 – 13 – 14 –15 – 16 – 25 – 26 atď. Okrem toho vypadol nadpis "Nový majster športu" a napokon bola chyba aj v predposlednom riadku prvého odseku: namiesto "tretiemu" má byť "štvrtému". [Poznámka: tu už je to opravené]

Lehotu na riešenie Breyerovho problému č. 300 predlžujeme do 1. júna t. r. Dosiaľ sme nedostali ani jedno správne riešenie!


Odkazy redakcie

J. Kalina (Nové Mesto nad Váhom): Riešiteľskú súťaž vypisujeme začiatkom každého štvrťroka. Za prihlášku do súťaže pokladáme prvé poslané riešenie.

Voj. M. Radouš (Liptovský Mikuláš): V našej skladateľskej súťaži pre začiatočníkov sa hodnotí kvalita jednotlivých problémov, na počte zaslaných príspevkov teda nezáleží. Problémy možno poslať kedykoľvek.

A. Švec (Bratislava): V prvom ťahu (úvodníku) úloh je dovolené len branie čierneho pešiaka – figúra sa brať nesmie; neodporúča sa ani šach čiernemu kráľovi. Pre ostatné ťahy (včítane matov) neplatia nijaké obmedzenia.

Výhercom našich súťaží: Všetky výhry zásadne odosielame, i keď niekedy trochu oneskorene. Je správne, keď neobdržanú cenu reklamujete, priali by sme si však, keby ste nám potvrdili aj prijatie ceny.

Všetkým čitateľom–šachistom: K medzipásmovému turnaju v rámci súťaže o titul majstra sveta, ktorý sa začne 20. mája t. r., chystáme seriál článkov a aktualít včítane spravodajstva (mimo pravidelnej rubriky)!


Vzad <<  >> Vpred