Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(20. 6. 1964)


Problém č. 314 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 2. ťahom (9+9)


Problém č. 315 – originál

Ivan Dzuriš, Giraltovce

Mat 7. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: 314: b. Ke8, Va5, Ve4, Sb5, Sg7, Ja6, Jc8, Pd3, e3 (9), č. Kd5, Vc2, Vg5, Sa2, Sa3, Jd8, Je2, Pa7, b7 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 315: b. Ka1, Sc6, Sc7, Pa2, b2, b6, e5 (7), č. Kc8 Pa3, a4, b4, b5, e6, e7 (7), biely začne a dá mat najneskôr 7. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie – za sedemťažku možno získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 306 (Dzuriš) z 1. mája: Zvodnosti 1.Je7, Jb6, Jb4? viaznu na 1...Sc1!, rieši jedine 1.Je3! hrozí vždy 2.Ve4 mat, po 1...Sd5 sa vystriedajú maty 2.Jg6, Jd7, Jd3, Jg4 a po 1...S:f5 2.Jc6, Jc4, Jc6, Jc4. Jednoduchá, ale zaujímavá štvorfázová hra.

Riešenie problému č. 307 (Papp) zo 16. mája: Tematický pokus 1.Df2+? Dc5 2.Kh3 c3 3.Dg1 c2! a čierny vyhrá. Preto 1.Dg1+! Dc5 2.Kh3! c3 3.Df2 c2 4.D:c2! D:c2 pat! Na troch rôznych poliach "otrávená" biela dáma. "Po prozaickom 1.Df6+ 2.D:g5 je výhra čierneho dosť problematická, ale ťažko udať nejaké konkrétne varianty" (J. Agarský). Štúdiu správne rozriešilo iba 5 čitateľov!


Trochu oneskorene sme sa dozvedeli, že 4. marca t. r. zomrel vo veku 57 rokov známy taliansky problémista, O. Stocchi.


Vzad <<  >> Vpred