Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(13. 6. 1964)


 

Problém č. 312 – originál

Ján Tazberík, Kociha

Mat 2. ťahom (9+7)


Problém č. 313 – originál

Viktor Chromek, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 7. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: 312: b. Kh1, Dd1, Sc5, Sd7, Jb7, Jd6, Pb5, d3, f4 (9), č. Kd5, Sa2, Jb4, Jc3, Pb6, e6, f5 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 313: b. Kd8, Sc8, Je3, Pa6, c4, e4, g6, h4 (8), č. Kb8, Pa7, c5, d3, e5, g7, h6 (7), biely začne a dá mat najneskôr 7. ťahom. Pri č. 312 vyšiel autor zo svojej prvotiny (č. 212), podstatne ju však zmenil "prirobením" zdanlivých hier 1...Sc4, Je4, J:b5, Sb3 2.d:c4, d:e4, Df3, D:b3 mat. 7–ťahová prvotina (5 bodov) má svoj vtip a riešiteľom sa iste bude páčiť. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21.

Riešenie problému č. 304 (Onderčanin) z 18. apríla: 1.Sd5 hrozí 2.J5e4 mat, 1...V:d5, Vh4 (Ve5), e6 (e5), J:c6 2.J3e4, Se5, Sf8, V:c6 mat.

Riešenie problému č. 305 (Lačný) z 25. apríla: Tematické pokusy 1.Jc6? S:c3!, 1.Sc6? J:c3!, 1.Vc6? S:c3!, úvodník 1.Sb5! hrozí 2.Je4 3.Jd6 mat, 2...d:e4 3.S:c4 mat, 1...J:c3 2.Jc6 3.Je5 mat, 1...S:c3 2.Sc6 3.S:d5 mat, 1...V:c3 2.Vc6 3.Vf6 mat, (1...a:b5 2.J:b5). Na ťahy J, S, V na c3 odpovedajú J, S, V na c6. Veľmi zaujímavá geometrická téma vypracovaná "logickým" spôsobom tvorí náplň tejto úlohy, snáď najlepšej slovenskej trojťažky všetkých čias.


Vzad <<  >> Vpred