Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(11. 7. 1964)


Problém č. 319 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Mat 2. ťahom (10+7)

a) diagram b) Pf7 na b6Kontrolná notácia: b. Ka1, Dd8, Vc1, Ve2, Sd7, Jb2, Jd3, Pc4, e4, f3 (10), č. Kd4, Vg6, Vh8, Pc6, c7, f7 (b6), g7 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie obidvoch "dvojčat" pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21. Za úplné riešenie (postavenie a a b) možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 313 (Chromek) z 13. júna: Intencia 1.Sg4 h5 2.Sd1 d2 3.Jd5 Ka8 4.Jf6 Kb8 5.Jd7+ Ka8 6.Sa4 d1 7.Sc6 mat, úloha má však aj šesťťahové vedľajšie riešenie: 1.Jf1 h5 2.Jd2 Ka8 3.Jf3 Kb8 4.J:e5 5.Jd7 6.Sb7 mat s duálmi v 3. a 5. ťahu. K matu 7. ťahom vedie aj 1.Jd5. Keďže riešitelia majú nájsť vždy najkratšie riešenie, najviac bodov (6) získali objavitelia šesťťahového riešenia. Všetky dlhšie riešenia sú menejcenné a hodnotíme ich menším počtom bodov. Napíšte nám, ako sa na tento problém s bodovaním pozeráte.

Riešenie problému č. 314 (Žatko) z 20. júna: 1.Ve6 hrozí 2.Sc4 mat, 1...K:e6, Vc5 (Sd6), Sc5, J:e6 2.Sd7, Vd6, Jc7, e4 mat. Nie zložitá, ale veľmi pekne vypracovaná dvojťažka.

Riešenie problému č. 315 (Dzuriš) z 20. júna: 1.b3 a:b3 2.a:b3 a2 3.Se8 Kb7 4.Sd7 Ka6 5.Sc8+ Ka5 6.b7+ Ka6 7.b8D mat. Trochu ťažkopádny a málo ekonomický úvod je kompenzovaný vtipným záverom. Bolo by asi lepšie prvé dva ťahy z úlohy "odrezať".


Naša skladateľská súťaž

Upozorňujeme čitateľov na celoročnú súťaž v skladaní šachových problémov pre československých šachistov, ktorí nemali uverejnenú vlastnú skladbu pred 1. januárom 1962. Na súťaži sa zúčastňujú problémy, ktoré uverejníme počas r. 1964 – pre výhercov sú pripravené ceny v úhrnnej hodnote 1500 Kčs. Do súťaže voláme najmä tých šachistov, ktorí sa dosiaľ na skladanie problémov neodvážili – prvotiny budú hodnotené osobitne!


Vzad <<  >> Vpred