Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(18. 7. 1964)


Problém č. 320 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 2. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: b. Kh5, De3 Vc7, Vd8, Sg1, Sg8, Jf7, Pc3, e2, g5 (10), č. Kd5, Db1, Sb3, Sf6, Jd6, Je4, Pc5, f5, g3 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Úloha má zdanlivé hry (po ťahoch čierneho pred úvodníkom) 1...J:g5, Kc4, Ke6 2.V:d6, V:c5, J:d6 mat – aká zmena nastane po úvodníku? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 316 (Vilem) z 27. júna: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, 1.Sg4! hrozí 2.Df5 mat, 1...Vg5, V:g4, K:g4 (Va5) 2.D:d4, V:f6, c8D mat. Zaujímavá zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 317 (Jankovič) z 27. júna: Intencia 1.Kf6 hrozí 2.Je6+, 1...Vd3 2.Je6+ Kd6 3.D:d3 mat, 1...b5 2.b4+ K:b4 3.Jb3 mat. Echové modelové maty. Úloha však má aj vedľajšie riešenie 1.Jf3, ktoré sme zavinili sami, keď sme nedopatrením vynechali čierneho Pf2. Prosíme čitateľov, aby si problém v tomto zmysle opravili.


Bodovanie riešení

Za správne vyriešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho, vedúcej tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho hlavných variantov) 1 bodom. Niekedy sa stane, že autorom zamýšľané riešenie (intencia) nevedie k cieľu – problém je neriešiteľný. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu, dostane naviac toľko bodov, ako za správne hlavné riešenie. Autor problému nemôže ako riešiteľ dostať body za nekorektnosti vlastnej skladby.


Vzad <<  >> Vpred