Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(15. 8. 1964)


Problém č. 324 – originál

Ján Bakalár, Šarišská Poruba

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (10+6)


Problém č. 325 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: 324: b. Ka5, Df5, Va7, Se3, Sf7, Pb5, b7, e7, f4, f6 (10), č. Kd6, Vb8, Sd5, Je4, Pc5, e5 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 325: b. Ka8, Dc6, Ve3, Sb8, Sf5, Jd7, Pd2, h7 (8), č. Kd4, Dh5, Jb2, Jg3, Pb4, b6, d6, h3 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. Č. 325 má zdanlivé hry po 1...Jc4, d5, Df3, J:f5 – aká zmena nastane po úvodníku? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 320 (Sovík) z 18. júla: Intencia 1.Df4 hrozí 2.Jf7~ mat, 1...Ke6 2.J:d6 mat, 1...Kc4 2.V:c5 mat, 1...J:g5 2.V:d6 mat, ale aj duál 2.J:g5 mat a naviac vedľajšie riešenie 1.Jh8+. Úmyslom bola cyklická zámena matov, škoda. Za úplné riešenie bolo možné získať 5 bodov. Oprava.

Riešenie problému č. 321 (Hartong) z 25. júla: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, 1.Jd4! hrozí 2.Vc2, Jf3, Jf5, J4e6, J4c6, každá hrozba vyjde osobitne po ťahoch čierneho 1...Jb8 (e:d4), Jc7, Jc5, Jb4 (iba J4c6 sa neuplatní). Zámena útoku v spojení s témou poloobrán ("Fleck") v trojťažke predstavuje mimoriadny výkon.


Vzad <<  >> Vpred