Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(27. 6. 1964)


Problém č. 316 – originál

Jozef Vilem, Nové Zámky

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+7)


 

Problém č. 317 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 3. ťahom (5+9)Kontrolná notácia: 316: b. Ka3, Dc5, Vf8, Vh3, Sb8, Sf5, Pc7, d3 (8), č. Kf4, Va8, Vg6, Sf6, Pa4, d4, h7 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 317: b. Ke6, De4, Jd4, Pb3, c2 (5), č. Kc5, Vg3, Sf4, Pa3, a7, b6, c3, c6, g5 (9), biely začne a dá mat najneskôr 3. tatom. Vo dvojťažke neprehliadnite zdanlivé hry 1...Sg5, Se5 2.D:d4, Dc1 mat, trojťažka obsahuje modelové maty. Riešenia posledných problémov do štvrťročnej riešiteľskej súťaže pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 308 (Réti) z 23. mája: 1.Kf1! Kb2 2.Jb5+ Kb1 3.Ja3+ Kc1 4.Ke1 e2 5.Jc4! Kb1 6.Jd2+ a biely vyhrá, lebo získa obidvoch čiernych pešiakov. Cesta k výhre je úzko jednoznačná pre hroziace patové prekvapenia. Nejde napr. 1.Kg2? pre 1...Kb2 2.Jb5+ Kb1! 3.Ja3+ Kc1 4.Kf3 e2 5.K:e2 a1D 6.S:a1 pat! Úplné riešenie podalo iba 7 riešiteľov.

Riešenie problému č. 309 (Sklenár) z 30. mája: 1.e7 hrozí 2.e8D mat, 1...Va8, Jc4+, Jd5+, J:g4+, Jf5+, V:d3+, V:f3+ 2.d4, J:c4, V:d5, J:g4, V:f5, J:d3, J:f5 mat. Duál po 1...Jc8 2.Vd5, Jc4 mat, nie je natoľko závažný, aby jeho objavenie bolo treba bodovať.

Lehotu na riešenie Breyerovho problému č. 300 zo 4. apríla t. r. predlžujeme dovtedy, kým nedostaneme prvé správne a úplné riešenie!


Vzad <<  >> Vpred