Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 5. 1964)


Problém č. 309 – originál

Jozef Sklenár, Piešťany

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: b. Ke3, Vd6, Vf6, Jb2, Jh2, Pc5, d3, e4, e6, f3, g4, g5 (12), č. Ke5, Va3, Vh3, Jb6, Jh6, Pc7, d7, f7, g7, h4 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Výsledok riešiteľskej súťaže január – marec 1964

(Problémy č. 285–299, dosiahnuteľný počet bodov: 37)

I.–VII. cena ex aequo, 37 bodov: Ján Agarský (Veľká Dolina), Ján Baxa (Český Těšín), Ján Fábry (Medzev), Ján Makovník (Ružomberok), Ján Papoušek (Brno), Jozef Sklenár Piešťany) a Jozef Taraba (Trakovice), VIII. cena, 36 bodov: Gejza Počubaj (Dobšiná). Na základe žrebovania vyhrávajú ceny: Štefan Bednár (Trstená), Zoltán Csintalan (Chotín), Jindra Hašková (Žiar nad Hronom), Peter Jančovič (Prievidza), Pionierska organizácia pri IV. ZDŠ (Trnava), Tibor Rumančík (Nitra), Gejza a Marián Rybár (Banská Bystrica) a Marian Vincek (Bratislava). Na ďalších miestach sa umiestnili: 36 bodov: J. Gáfrik, A. Kalita, M. Nemček, O. Onderčanin, J. Piecka, J. Pittich, K. Rákay, J. Slivka, V. Šaláta, J. Zlatinský, 35: P. Jančovič, 34: L. Bublinec + M. Finta, J. Kern, F. Prášil, B. Viest, J. Žatko, 33: Z. Csintalan, D. Halko, J. Hašková, G. + M. Rybár, 32: L. Jankovich, 31: B. Moravčík, T. Rumančík, O. Strečanský, 30: J. Šipoš, 29: M. Coufal, V. Chromek, M. Kakalejčík, I. Vrablec, 28: A. Gajarský, Š. Sovík, 27: M. Baumgartner, 26: J. Kysucký, M. Rezák, 23: A. Cabada, J. Kandera, F. Maniš, F. Pavlů, 22: T. Kollár, 20: E. Borecki, T. Mikuš, B. Minda.

(Dokončenie výsledku uverejníme v nasledujúcej rubrike.)


Vzad <<  >> Vpred