Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 6. 6. 1964)


Problém č. 310 – originál

Štefan Mikuláš, Prievidza

Mat 2. ťahom (6+7)


Problém č. 311 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (11+8)Kontrolná notácia: 310: b. Kb6, Vd3, Sa1, Jd4, Pc3, e2 (6), č. Kc4, Jc1, Pa2, b3, b7, d5, e3 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 311: b. Kd1, Da5, Vf8, Vh1, Sb6, Sf1, Jb2, Jg3, Pe3, e4, h2 (11), č. Kf2, Sc1, Jf3, Pa6, b7, d2, d4, e5 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže: 19 bodov: F. Krchňavý, L. Zvada, 17: Š. Bednár, Š. Surový, 16: I. Prívara, S. Machálek, 15: J. Terpitka, J. Topercer, 12: J. Finka, P. Štanský, Šachový krúžok PO pri IV. ZDŠ Trnava, K. Suchár, 11: J. Teleky, M. Vincek, 10: M. Bilik, J. Farkas, L. Hajdú, A. Stavrovský, 9: A. Fulla, J. Kalina, P. Katona, Z. Kulhánek, D. Mikolaj, 8: Š. Horňák, E. Janečko, A. Švec, O. Trnavský, J. Varvarinec, 7: F. Konrád, Š. Pániček, 6: E. Bendi, I. Dzuriš, M. Holodňák, X. Hučko, Š. Kašička, S. Naď, V. Puhala, E. Šottník. R. Šusták, M. Vaverka. Menej ako tri problémy rozriešilo ďalších 56 riešiteľov, mená ktorých pre nedostatok miesta neuverejňujeme.

Riešenie problému č. 303 (Sovík) z 11. apríla: 1.Jf5 hrozí 2.Vc3 mat, 1...Vc1, Vc2, Jb5, Jd5, S:g7, S:b4 2.Jh3, Jg2, Se6, Sa6, Jd6, V:b4 mat (1.Jb5? Jd5!). Pekná prvotina.


Vzad <<  >> Vpred