Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 4. 7. 1964)


Problém č. 318 – originál

Milan Nemček, Stankovany

Mat 2. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: b. Kh8, Dd1, Se3, Sh7, Pd5 (5 kameňov), č. Ke5, Sg8, Jc6, Pd6, e6 (5 kameňov). Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu nasledujúcim ťahom. V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom rôzne maty po rôznych obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty). Týmto problémom otvárame novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž.

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v júli až septembri 1964. Riešenia problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň 3 problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny. (O spôsobe bodovania napíšeme v jednej z nasledujúcich rubrík.)

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená najmenej 60 najlepších riešiteľov uverejníme.

Riešenie problému č. 310 (Mikuláš) zo 6. júna: 1.Jc6 hrozí 2.Vd4, 2.Ja5 a 2.Je5 mat, teda tri hrozby, je však zaujímavé, že po každom ťahu čierneho vyjde iba jeden mat (tzv. téma poloobrán, resp. "Fleck"): 1...b:c6 (d4) 2.Vd4 mat, 1...J:d3 (b2) 2.Ja5 mat, 1...J:e2 2.Je5 mat.

Riešenie problému č. 311 (Valuška) zo 6. júna: 1.Kc2! tempo 1...d1D (K:e3) 2.Jd1 mat, 1...d3+ (Ke1) 2.Jd3 mat, 1...S:b2 2.D:d2 mat. Výborný úvodník a zaujímavé otváranie pôsobnosti bielych figúr na e1 a e3.

Riešenie problému č. 312 (Tazberík) z 13. júna: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, 1.Dg1 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Jc2 (Jc6) 2.Sc6 mat, 1...e5 2.Dg8 mat, 1...J:b5 2.Dg2 mat, 1...b:c5 2.D:c5 mat.


Vzad <<  >> Vpred