Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 5. 1964)


Problém č. 308

Richard Réti

Münchner Zeitung 1929

Biely vyhrá (3+3)Kontrolná notácia: b. Kg1, Sg7, Jc3 (3), č. Ka1, Pa2, e3 (3), biely začne a vynúti výhru. Štúdia nie je ťažká, pri neopatrnej "hre" však môže viesť k patu. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie, možno zaň získať 5 bodov.

28. mája t. r. si pripomenie celá naša šachová verejnosť 75. výročie narodenia (a 6. júna 35. výročie smrti) jedného z najväčších svetových šachistov, pezinského rodáka Richarda Rétiho, ktorý je známy aj ako autor mnohých pekných štúdií. Na uctenie jeho pamiatky uverejňujeme dnes v rámci riešiteľskej súťaže jednu z jeho skladieb, vytvorených v poslednom roku života.


Smena 1963

Predbežný výsledok minuloročného skladateľského turnaja nášho denníka uverejňujeme zatiaľ bez poznámok, úplné rozhodnutie vyjde v 7. čísle Šachového bulletinu o niekoľko mesiacov.

V oddelení dvojťažiek je toto poradie: I. cena J. Pittich (č. 261), II. c. J. Hýroš (č. 281), III. cena P. Grobarčík (č. 248), 1. čestné uznanie J. Tazberík (oprava č. 264), 2. č. u. K. Mlynka (č. 238), 3. č. u. P. Jankovič (č. 282), pochvalné zmienky bez poradia P. Polák (č. 263), M. Trubač (č. 228), J. Valuška (č. 266). Rozhodcom bol inž. J. Brabec.

V oddelení ostatných problémov navrhol rozhodca inž. B. Formánek tieto vyznamenania: I. c. K. Mlynka (úprava č. 284). II. c. P. Jankovič (č. 278), III. c. K. Mlynka (úprava č. 276), 1. č. u. P. Jankovič (č. 268), 2. č. u. I. Garaj (č. 280), 3. č. u. J. Hýroš (č. 246), 1. p. z. I. Garaj (č. 233), 2. p. z. J. Žatko (č. 265), 3. p. z. J. Kubačka (č. 262).

Cenu za najlepšiu prvotinu získa zároveň I. cena z oddelenia dvojťažiek.

* Redakcia Smeny usporiada 28. mája t. r. o 16. hod. v trnavskej ZDŠ na Hollého ul. 3 besedu o problémovom šachu.


Vzad <<  >> Vpred