Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 1. 2. 1964)


Problém č. 289 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (13+8)Kontrolná notácia: b. Ka8, Da6, Vb4, Vh6, Sa2, Sf2, Jb2, Je7, Pa5, d3, d6, f6, g4 (13), č. Ke5, Dh2, Sb8, Jg5, Jh5, Pa7, f5, g2 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Nové problémové súťaže

Olympijský turnaj 1964 vypisuje Izraelská šachová federácia v týchto oddeleniach: dvojťažky (rozhodca Mansfield), trojťažky (Ianovcic), pomocné maty 2. a 3. ťahom (Petrović), samomaty 2. a 3. ťahom (Mikan), štúdie (Korn). Najviac 2 problémy v jednotlivých oddeleniach treba vo 2 exemplároch poslať do 29. februára 1964 na adresu: E. Fasher, Gecath Brenner, Izrael.

U nás sa poriadajú dve celoročné súťaže: dvojťažky s maximálnym počtom kameňov 12 (Ivan Garaj, Bratislava, Mudroňova 68, rozhoduje inž. Juraj Brabec), troj– a viacťažky s modelovými matmi (B. Soukup–Bardon, Praha 3 – Žižkov, Sudoměřická 13, dr. A. Mandler). Na uvedených adresách obdržíte aj bližšie informácie.


Bodovanie riešení

Za správne vyriešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho, vedúcej tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho hlavných variantov) 1 bodom. Niekedy sa stane, že autorom zamýšľané riešenie (intencia) nevedie k cieľu – problém je neriešiteľný. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu, dostane naviac toľko bodov, ako za správne hlavné riešenie. Autor problému nemôže ako riešiteľ dostať body za nekorektnosti vlastnej skladby.


Vzad <<  >> Vpred