Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 2. 1964)


Problém č. 290 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Mat 3. ťahom (8+5)Kontrolná notácia: b. Ka8, Jc7, Jc8, Pa2, b5, c4, d3, f3 (8), č. Ka5, Pa3, a4, d4, f5 (5), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


SLOVENSKÁ OKRUŽNÁ SÚŤAŽ 1962

Definitívny výsledok


A. Dvojťažky

1. Hlavná skupina. I. c. (cena) L. Salai SM (Smena) číslo problému 197 oprava, II. c. K. Mlynka ČŠ (Československý šport) 89, III. c. J. Brabec ČŠ 68, IV. c. L. Salai SM 142, 1. č. u. (čestné uznanie) A. Bobek SM 195 opr., 2. č. u. J. Hronec SM 201, 3. č. u. K. Mlynka PN (Pionierske noviny) 31. 10. 1962, 4. č. u. J. Brabec SM 196, 1. p. z. (pochvalná zmienka) A. Fulla SM 145, 2. p. z. A. Ančin ŠB (Šachový bulletin) 213, 3. p. z. J. Matějo SM 189.

2. Skupina začiatočníkov. C. M. Trubač ŠB 207, c. E. Bista SM 194, č. u. M. Gömöri PN 21, 3. 1962, č. u. P. Grobarčík ČŠ 85, zvláštne č. u. Š. Žikavský SM 191.

3. Skupina prvotín. C. S. Zábojník SM 147, č. u. J. Žatko SM 159.


B. Trojťažky a mnohoťažky

1. Hlavná skupina. I. c. L. Polaček SM 203, II. c. J. Kozinka SM 188 opr., III. c. J. Brabec SM 202 opr., 1. č. u. J. Brabec PN 16. 5. 1962, 2. č. u. K. Sobek ŠB 216, 3. č. u. J. Moravec ŠB 218, 1. p. z. J. Sova SM 193, 2. p. z. J. Kováčik SM 192 opr.

2. Skupina začiatočníkov. C. J. Hýroš SM 135, č. u. I. Dzuriš SM 149, č. u. I. Garaj SM 185.

3. Skupina prvotín: C. O. Ralík SM 150 opr.


C. Štúdie

I. c. M. Sečkár SM 164 opr. (s č. Ve5), 1. č. u. M. Sečkár SM 206 úprava, 2. č. u. I. Šindler SM 178.

(Poznámka: Z predbežného výsledku boli pre nepôvodnosť, resp. malú pôvodnosť vylúčené problémy SM 160, SM 174, SM 156, ČŠ 88 a ČŠ 71. Kompletné rozhodnutie s posudkami rozhodcov vyjde tlačou neskôr).


Vzad <<  >> Vpred