Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 11. 1995)


Problém č. 2589

Franz Pachl, Nemecko

I. cena, Schach–Echo 1986

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 2590

Dmitrij Bannyj, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 2589: bKg1 Dc5 Vg3 Sa7 Sc8 Je4 Pd3 d6 e2 (9), čKf4 Vd7 Sg2 Jc2 Jf7 (5) – dvojťažka, 2590: bKf1 Dg7 Vd4 Vh7 Sh8 Jb3 Jg6 Pc2 c4 d3 f4 (11), čKe3 Jg2 Pc5 c6 d5 d6 e4 f3 (8) – dvojťažka.

Dvojťažka č. 2589 sa umiestnila v poslednom Albume FIDE 1986–88. Jej autor – Franz Pachl (nar. 8. 1. 1951) získal už 30 bodov. Skladba je konštruovaná vo forme tematickej zvodnosti a riešenia (zámena piatich matov), no všimnite si aj hrozbu oboch fáz. Moskovčan Dmitrij Bannyj (nar. 18. 10. 1932) spracoval v pôvodnej dvojťažke č. 2590 trojfázovú zámenu hier v syntéze so Salazarovou témou vo forme zdanlivých hier 1...e:d3, f2, c:d4, tematickej zvodnosti a riešenia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2562 (Zappas) z 24. 8. 1995. Zdanlivé hry 1...Db2, Vg4, c:d5, Jb6+ 2.D:b4, D:d6, Dc7, D:b6 mat. Zvodnosť 1.Jce7? hr. 2.Sd4 mat, 1...Jd3 2.Vc2 mat, viazne na 1...Vg4! Zvodnosť 1.Jcb6? hr. 2.Sd4 mat, 1...Db2, Vg4, Jf3(c2) 2.Ja4, J:d7, V:c2 mat, viazne na 1...Jd3! Rieši 1.Jc7 hr. 2.Sd4 mat, 1...Db2, Vg4, Jd3 (f3, c2), Jb6+ 2.J:a6, Je6, V:c2, D:b6 mat. Zámeny hier i téma pokusov, ale málo kameňov je aktívnych (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane P. Čáti z Komárna.

Riešenie problému č. 2563 (Caillaud) z 31. 8. 1995. 1.d6 hr. 2.Dd5 mat, 1...Vc3+, Vd3, Ve4, Vf3, Ve2 2.D:c3, D:f4, Da5, Dd4, Sd4 mat. Efektné sólo čiernej veže vo forme kríža (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane P. Krajčír zo Stupavy.


Vzad << >> Vpred