Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 2. 1996)


Problém č. 2613

Lev Lošinskij, Rusko

I. cena

Smena 1931

Mat 2. ťahom (11+13=24)


Problém č. 2614

Lev Lošinskij a

Pavel Neunyvako, Rusko

Šachmaty v SSSR, 1938

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 2613: bKa3 Dd6 Vc3 Vd1 Sc1 Sh1 Ja1 Jg3 Pb2 d2 f4 (11), čKd4 Df1 Va5 Vh5 Sa6 Sh4 Je1 Pa4 c6 d5 f2 f5 f6 (13) – dvojťažka, 2614: bKd8 Df8 Vb1 Ve7 (4), čKa2 Sg5 Ph4 (3) – trojťažka.

Uplynulo 20 rokov, čo zomrel medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Lev Lošinskij (17. 1. 1913 – 19. 2. 1976). V dvojťahovom tasku č. 2613 je spracovaná klasická téma Grimshaw na troch rôznych poliach. Trojťažka č. 2614 je z oblasti českej školy úlohovej.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2589 (Pachl) z 30. 11. 1995. Zvodnosť 1.Vg5? hr. 2.Df5 (A) mat, 1...V:a7, J:d6 (h6, e5), Je3, Jd4, Sh3, J:g5 2.Vg4 (B), De5, D:e3, Dc1, Df2, D:g5 mat, viazne na 1...S:e4! Rieši 1.Dh5 hr. 2.Vg4 (B) mat, 1...V:a7, Jh6 (g5, e5), Je3, Jd4, Sh3(f3) 2.Df5 (A), Dg5, S:e3, e3, Vf3 mat. Zámena piatich matov a dvoch hrozieb v dvojťahovej skladbe je vynikajúcim výsledkom (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane J. Luha z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2590 (Bannyj) z 30. 11. 1995. Zdanlivé hry 1...e:d3, f2, c:d4 2.De7, Vh3, D:d4 mat. Zvodnosť 1.f5? (A) tempo, 1...J~, d:c4 2.Dh6 (B), V:e4 mat, viazne na 1...Jf4! Rieši 1.Dh6 (B) tempo, 1...J~, Jf4, e:d3, f2, c:d4, d:c4 2.f5 (A), Df4, Ve7, Dh3, S:d4, V:e4 mat. Zámeny hier s vzácne jednotnou motiváciou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Mišík z Dubnice nad Váhom.

Riešenie problému č. 2591 (Ulanov) zo 7. 12. 1995. 1.Jb5 hr. 2.Sd5 mat, 1...Sc6, Vc6 2.J:b6, D:b7 mat. Krásna klasická dvojťažka (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostane P. Kolek z Považskej Bystrice.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž o peňažné ceny vypíšeme už o dva týždne, t. j. 7. marca 1996.


Vzad << >> Vpred