Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 4. 1996)


 

Problém č. 2629

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 2630

Alfreds Dombrovskis, Lotyšsko

I.–II. cena e. a.

Memoriál Birnova 1988

Mat 3. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 2629: bKe1 Da2 Vd2 Vf5 Sg8 Jb3 Jc8 Pc3 c7 d4 f3 (11), čKc4 Se5 Pa4 a5 a6 e6 f4 f6 (8) – dvojťažka, 2630: bKh3 Dh5 Vc6 Ve1 Sg7 Sh7 Jf3 Pc2 c3 e3 (10), čKe4 Vd7 Vf5 Sb8 Se6 Pb5 b6 e7 (8) – trojťažka.

V klasickej dvojťažke č. 2629 si všimnite aj zdanlivú hru 1...Kd5 2.J:a5 mat. Aj trojťažka č. 2630 obsahuje zdanlivé hry 1...Sd6 2.Jd4 (A) Kd5 3.e4 mat a 1...Vd6 2.Je5 (B) Kd5 3.e4 mat. Druhé ťahy bieleho sa v riešení recipročne zamenia.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2611 (Bron) z 15. 2. 1996. 1.De1 tempo, 1...V~, Vg2!, Sg2 2.Dg3, Vh1, De5 mat. Dve blokovania v miniatúrke. Odmenu za správne riešenie dostane D. Michalec zo Žiliny.

Riešenie problému č. 2612 (Bron) z 15. 2. 1996. 1.Sh2 tempo, 1...d5 2.Vg3! Kb8 3.Vg8 mat, 1...d6 2.Vb3! d5 3.Vb8 mat. Jedna z plejády priesečníkových tém (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane T. Vaško z Hajského.

Riešenie problému č. 2613 (Lošinskij) z 22. 2. 1996. 1.d3 tempo, 1...Vb5, Sb5, Vg5, Sg5, D:d3, S:d3 2.Vc4, Dc5, D:f6, J:f5, Je2, Db4 mat. Riešiteľská lahôdka. Odmenu za správne riešenie dostane B. Valo z Levíc.

Riešenie problému č. 2614 (Lošinskij a Neunyvako) z 22. 2. 1996. 1.Vb8 tempo, 1...Ka1 2.Df1+ Sc1 3.Va7 mat, 1...Ka3 2.Df3+ Se3 3.Da7 mat, 1...h3 2.Df2+ Sd2 3.Va7 mat. Modelové maty nie sú esteticky z najcennejších, ale trojitá väzba, miniatúrne spracovanie a echo je mimoriadny výkon (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane M. Červenka z Bratislavy.


Vzad << >> Vpred