Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 4. 1996)


 

Problém č. 2627

Janez Nastran, Slovinsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 2628

Otto Wurzburg, USA

I. cena

Pittsburgh Gazette Times 1914

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 2627: bKg7 Df8 Ve7 Vh4 Sc3 Sh1 Jb6 Jc1 Pg6 (9), čKe3 Da7 Va4 Sb7 Pe5 g3 (6) – dvojťažka, 2628: bKd1 Dg1 Sc1 Sd5 (4), čKb1 Va6 Sh8 (3) – trojťažka.

V č. 2627 od Slovinca Janeza Nastrana z Domžale si všimnite hrozbu v tematickej zvodnosti a riešení, č. 2628 od Shinkmanovho synovca Otta Wurzburga (10. 7. 1875 – 1. 10. 1951) iste poteší zberateľov miniatúrnych trojťažiek.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2607 (Klemanič) z 1. 2. 1996. Pozícia A: 1.De2 hr. 2.De4 (A) mat, 1...Vfe3, V:f2, Vg3 2.Dg4 (B), Je4 (C), Jg4 (D) mat. Pozícia B: 1.Dg2 hr. 2.Dg4 (B) mat, 1...Vfe3, V:f2, Vg3 2.Je4 (C), Jg4 (D), De4 (A) mat. Pomerne málo kameňov, vzdušná pozícia, náročná téma, tá troška symetrie vôbec nevadí, skôr býva typická (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Kalita, Bratislava.

Riešenie problému č. 2608 (Hume) z 1. 2. 1996. 1.Dg2 tempo, 1...K:b2 2.Dd2 Ka3(a1) 3.Dc1 mat, 1...c1D 2.Da8+ K:b2 3.Da2 mat, 1...c1J 2.Dc2 a 3.Db1 mat. Elegantná miniatúrka opravdu potešila (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane P. Majo, Senica.

Riešenie problému č. 2609 (Healey) z 8. 2. 1996. 1.Dh2 tempo, 1...V:h2, Vh8+, Vf3, Vg3, J~, g4 2.Jf3, D:h8, J:f3, Dh8, Jc2, Df4 mat. Klasická dvojťažka, v ktorej kráľovná dlhým diagonálnym úvodníkom sa veľkoryso obetovala (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane MUDr. M. Trubač, Levice.

Riešenie problému č. 2610 (Healey) z 8. 2. 1996. 1.Df6 hr. 2.Sd3+ Kd1 3.Da1 mat, 2...K:d3 3.Jf4 mat, 1...Sg3 2.Da1! Se1 3.Da6 mat, 1...J:g2 2.Df3+ K:f3 3.Sd1 mat. Dva pekné varianty s blokovaním (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Konečný, Bratislava.


Vzad << >> Vpred