Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 4. 1996)


 

Problém č. 2625

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 2626

Erich Brunner, Švajčiarsko

2. čestné uznanie

Skakbladet 1919/20

Mat 3. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 2625: bKa7 Vb7 Se7 Jb6 Pa3 c2 d2 (7), čKb5 Je5 Pa5 c5 c6 (5) – dvojťažka, 2626: bKe1 Vd5 Vf1 Sg7 Pg2 (5), čKh2 Jb7 Pg3 h3 (4) – trojťažka.

V jednofázovej dvojťažke č. 2625 od zvolenského autora Miroslava Bradu (nar. 6. 8. 1975) nájdete spracovanú Ľvovskú tému. Trojťažka č. 2626 od Ericha Brunnera (11. 12. 1885 – 16. 5. 1938) má najmä prekvapujúci úvodník.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2603 (Traxler) z 18. 1. 1996. 1.Va6 tempo, 1...K:c6, Jc4, J:a4, Jd5, Ja8 (c8, d7) 2.Dc8, d4, De5, Je6, Dc3 (e5) mat. Dva modelové maty – skladba vznikla asi ako odložený medzistupeň pri tvorbe trojťažky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Kiss z Modry.

Riešenie problému č. 2604 (Traxler) z 18. 1. 1996. 1.Dg1 tempo, 1...Kh4 2.Dg2! a 3.Jg6 mat, 1...h4 2.Je6 Jg6 3.Jg5 mat. Napriek "len" dvom modelovým matom je cenné echo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane I. Veis z Piešťan.

Riešenie problému č. 2605 (Keres) z 25. 1. 1996. 1.J3h2 hr. 2.Jg4 mat, 1...Da8+, Db7+, Dc6+, e:f5 2.d5, e4, Se4, Jg4 mat. Nádherný antiduál s unikátne jednotnou motiváciou. Škoda, že P. Keres neskladal viac, ako hral (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. J. Karel z Prahy.

Riešenie problému č. 2606 (Keres) z 25. 1. 1996. Nejde 1.Sd2? Vc7! a ani 1.Sf4? Jf7! Preto iba 1.Sg5 Vf7 2.Sf4! Jc6 3.Sd2! a 4.Sc3 mat. Jednoznačný priebeh (Ing. J. Karel, Praha). Ako vystrihnuté z Lepuschütza, či Zeplera (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Kosturko z Košíc.


Vzad << >> Vpred