Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 1. 1996)


Problém č. 2603

Karel Traxler, Česko

Nové Mody 1901

Mat 2. ťahom (9+2=11)


Problém č. 2604

Karel Traxler, Česko

Sport a hry 1908

Mat 3. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: 2603: bKf1 Dh8 Va7 Jf4 Jf7 Pa3 a4 c6 d3 (9), čKc5 Jb6 (2) – dvojťažka, 2604: bKe3 Df2 Jf8 (3), čKh3 Jh8 Pe4 h5 (4) – trojťažka.

Obe dnešné reprodukcie sú spomienkou na 130. výročie narodenia popredného českého šachového skladateľa, katolíckeho kňaza Karla Traxlera (17. 1. 1866 – 15. 5. 1936). Koľko modelových matov sa vám každej skladbe podarí objaviť?

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2574 (Onkoud) z 5. 10. 1995. Zvodnosť 1.Da7? tempo, 1...e4, Ke4, Sg2, Kg2 2.Df2 (A), De3 (B), De3 (B), Df2 (A) mat, viazne na 1...h4! Rieši 1.Dd7 tempo, 1...e4, Ke4, Sg2, Kg2, h4 2.Dh3 (C), Df5 (D), Df5 (D), Dh3 (C), Dg4 mat. Zámena dvoch dvojíc hier s blokovaním i voľnými poliami, ale i s rizikom predchodcov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Petráš z Trnavy.

Riešenie problému č. 2575 (Brada) z 12. 10. 1995. Zvodnosť 1.Jb7? hr. 2.c4 mat a 2.e4 mat, viazne na 1...Jb6! Zvodnosť 1.Jc4? hr. 2.Sb7 mat a 2.e4 mat, viazne na 1...Jc5! Zvodnosť 1.Je4? hr. 2.c4 mat a 2.Sb7 mat, viazne na 1...Je5! Rieši 1.Vd8 tempo, 1...Jb6, Jc5, Je5 2.Sb7, c4, e4 mat. Pokus o hrozbové paradoxy s využitím prekážania v téme pokusov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane M. Németh z Galanty.

Riešenie problému č. 2576 (Gockel) z 12. 10. 1995. Zvodnosť 1.Vf2? hr. 2.S:c4 (A) mat, 1...c:b3 2.Vc3 mat, viazne na 1...Ve2! (a). Zvodnosť 1.Dg4? hr. 2.Vc3 (B) mat, 1...Vf3 2.Je1 mat, viazne na 1...e:d4! (b). Zvodnosť 1.V:e5? hr. 2.Jf4 (C) mat, 1...V:e4 2.D:e4 mat, viazne na 1...c:b3! (c). Zvodnosť 1.V5:c4? hr. 2.V4c3 (D) mat, 1...e:d4 2.V:d4 mat, viazne na 1...S:c2! (d). Rieši 1.Dh7 tempo, 1...Ve2 (a), e:d4 (b), c:b3 (c), S:c2 (d) 2.Vc3 (B), Jf4 (C), V5c3 (D), S:c4 (A) mat. Jemná motivácia Hanneliusa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Karas z Bratislavy.


Vzad << >> Vpred