Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 3. 1996)


Problém č. 2623

Mark Rejtman, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 2624

Alexandr Močalkin, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 2623: bKc8 Dh1 Vd5 Sa7 Sc2 Jc7 Pb6 d4 (8), čKc6 Vb5 Jh2 Pa6 b4 d6 e4 e6 (8) – dvojťažka, 2624: bKh7 Dg1 Va5 Ve8 Sa2 Se5 Jc3 Jc8 Pe2 e6 f3 f4 (12), čKf5 Vb2 Vd1 Sb7 Sd8 Jg2 Jh8 (7) – dvojťažka.

Skladba č. 2623 bola pôvodne určená pre "Šachové umění", no vedúci rubriky ju autorovi vrátil s poznámkou "slabá" (hrozba troch tematických zvodností bude v jednej z fáz matom). V č. 2624 si všimnite zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5, Se7, J:f4.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2599 (Kovbasa) z 4. 1. 1996. Nejde 1.Dc7? Je2 2.Dh2 mat, 1...Jf3!, 1.Kf4? Jf3 2.Dd7, 1...Je2+!, 1.Ke5? Je2 2.Dd7 mat, 1...Jf3+!, 1.Da2? Jf3 2.Dg2 mat, 1...Je2! Rieši 1.Dd7 hr. 2.Ke5(f4) mat, 1...Je2, Jf3 2.Ke5, Kf4 mat. Viacfázová zámena hier, no neobsahuje kvalitu v porovnaní s kvantitou (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane A. Szücs z Dunajskej Stredy.

Riešenie problému č. 2600 (Shinkman) z 4. 1. 1996. 1.b3 tempo, 1...Ke3 2.Vd4! K:d4 3.Dd2 mat, 2...Kf3 3.Vd3 mat, 1...Kg3 2.Vh4! K:h4 3.Dh2 mat, 2...Kf3 3.Vh3 mat. Priam šachová exotika (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu za správne riešenie dostane A. Maroš z Malaciek.

Riešenie problému č. 2601 (Onkoud) z 11. 1. 1996. 1.Db3 hr. 1...J~, Jd7!, Jd3!, Je4! 2.V:e5, Sf7, D:c4, Dh3 mat. Spomienka na pionierske časy klasickej dvojťažky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Hudec z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2602 (Prokeš) z 11. 1. 1996. 1.Jg6 K:g6 2.Sc2+! Kg5 3.Sd3 S:d3 pat. Dôstojná spomienka na Ladislava Prokeša (A. Kalita, Bratislava). To už nie je jednoduchosť – to je štýl (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane D. Pagáč z Trenčína.


Vzad << >> Vpred