Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 5. 1996)


 

Problém č. 2637

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 2638

Vasilij Platov a

Michail Platov, Rusko

Sbornik etjudov 1914

Biely remizuje (4+4=8)Kontrolná notácia: 2637: bKh6 Dh8 Pd5 f2 f3 (5), čKf5 Pg6 (2) – dvojťažka, 2638: bKe4 Vc1 Vd4 Pg2 (4), čKh4 Da6 Sh2 Pb5 (4) – biely začne a vynúti si remízu.

Semen Veselenčuk (nar. 17. 3. 1940) z Kyjeva pracuje v miniatúrnej dvojťažke č. 2637 s tematickou zvodnosťou. Kompletné riešenie utajenej štúdie č. 2638 na remízu budeme hodnotiť 4 bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2624 (Močalkin) z 28. 3. 1996. Zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5, Se7, J:f4 2.e4, Jd6, J:e7, Dg4 mat. Nejde 1.Vd5? Se7! a ani 1.Sd5? J:f4! Rieši 1.Jd5 hr. 2.e4 mat a 2.Jd6 mat, 1...Vd5, S:d5, Se7, J:f4 2.e4, Jd6, Jd:e7, Je3 mat. Napriek zámene témy po ťahoch na d5 (Grimshaw–Nowotny) i zámene ďalších hier sa mi to zdá trochu málo – autor je príliš známy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2625 (Brada) zo 4. 4. 1996. 1.d3 tempo, 1...Jc4, c4, a4, J~ 2.d:c4, a4, Jc4, c4 mat. Skoro cyklus bielych a čiernych ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zvláštnosť skladby: dve obrany sú rovnaké ako maty (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2626 (Brunner) zo 4. 4. 1996. Nejde 1.Sb2? Ja5!, 1.Sc3? Jc5!, 1.Sd4? Jd6(d8)!, 1.Se5? Ja5(c5)!, 1.Sf6? Jd6!,1.Sh8? Jd8! Rieši iba 1.Sa1 tempo, 1...Ja5 (c5, d6, d8) 2.V:a5 (c5, d6, d8) K:g2 3.Va2 (c2, d2, d2) mat, 2...h:g2 3.Vh5 (h5, h6, h8) mat. Plánovaný jednofázový úvodníkový bonbónik pri trochu dobrej, vôle obsahuje ešte tému pokusov, ale aj akéhosi rozloženého Zagorujka v predĺženej dvojťažke po 1...K:g2 a 2...h:g2 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Neočakávaný, ale o to impozantnejší úvodník – strelec ide do rohu, aby urobil miesto pre vežu (T. Vaško, Hájske). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred