Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 5. 1996)


Problém č. 2635

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)


Problém č. 2636

Vladimir Jerochin, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 2635: bKc6 Db1 Sc2 Pb2 d2 (5), čKc4 Pa4 e4 e6 h5 (5) – dvojťažka, 2636: bKh8 Db5 Vb4 Vf8 Se7 Sg8 Jg5 Pd2 (8), čKe5 Da2 Sc5 Sd5 Jg2 Pb6 f4 f5 g6 (9) – dvojťažka.

Č. 2635 obsahuje aj tematickú zvodnosť. V č. 2636 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–42 vo forme riešenia, nezvyklej tematickej zvodnosti a zdanlivých hier 1...Se3, Se4.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2622 (Močalkin a Postnikov) z 21. 3. 1996. Zvodnosť 1.Dh6? (A) hr. 2.Ve4 (B) mat, 1...Vd5, J:d3 2.Vd4 (C), Jc2 (D) mat, viazne na 1...Jb7! Rieši 1.Vd4 (C) hr. 2.Jc2 (D) mat, 1...S:d4, J:d3 2.Dh6 (A), Ve4 (B) mat. Moderné témy v motivačne hodnotnom spracovaní. Rôznosť obrán Vd5 a Sd4 v jednotlivých fázach je jedinou zábranou, aby nebola naplnená Kissova téma (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dvojťažka s presnosťou počítača (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2623 (Rejtman) z 28. 3. 1996. Zvodnosť 1.Sa4? (B) hr. 2.Dc1 (A) mat, viazne na 1...Jf1! Zvodnosť 1.Dc1? (A) hr. 2.Sa4 (B) mat, viazne na 1...b3! Zvodnosť 1.S:e4? hr. 2.Vc5 (C) mat, 1...V:d5 2.Dc1 (A) mat, viazne na 1...e:d5! Rieši 1.D:e4 hr. 2.Vc5 (C) mat, 1...V:d5, e:d5 2.Sa4 (B), De8 mat. Tematické biele ťahy Sa4 a Dc1 postupne vystriedajú všetky možné funkcie, strategicky zaujmú i väzby čVb5. Odmietnutie skladby redakciou Šachového umenia je unáhlené, ale z pozície forsírovania modelových matov pochopiteľné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra, t. j. v piatok dňa 10. mája 1996 od 18. h. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275.


Vzad << >> Vpred