Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 5. 1996)


 

Problém č. 2633

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 2634

Leo Valve, Fínsko

I.–II. cena ex aequo

Szachy 1949

Mat 3. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 2633: bKa6 Df6 Vc8 Ve8 Sf4 Sg8 Jd4 Pg6 (8), čKd3 Va3 Vh6 Sf1 Jb1 Pa5 b3 b4 f2 g2 h5 (11) – dvojťažka, 2634: bKe1 De4 Sa5 Ja4 Pc6 d5 e3 f5 g3 (9), čKd6 Sa6 Pe2 f6 f7 g4 g5 (7) – trojťažka.

V dvojťažke č. 2633 môžete objaviť klasickú Dombrovskisovu tému. Leo Erland Valve (4. 5. 1914 – 11. 12. 1952) pracuje v trojťažke č. 2634 s modelovými matmi.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2618 (Hermanson) zo 7. 3. 1996. Zdanlivé hry 1...J~, J:d4! 2.Sg5, S:d4 mat. Rieši 1.d5 tempo, 1...J~, Je5! Sg7 2.Sd4, Sg5, De6 mat. Skvelá miniatúrka (P. Jankovič, Kociha). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2619 (Jönsson) zo 14. 3. 1996. Zdanlivé hry 1...Kf4, f4 2.Dg3, De4 mat. Nejde 1.Sf3? Kf4 2.De3 mat pre 1...Sd4! Rieši 1.Se6 hr. 2.De3 mat, 1...Kf4, f4 2.D:f5, Dd5 mat. Zámena dvoch matov v miniatúrke s priaznivým dátumom vzniku ako ochrannou známkou proti predchodcom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2620 (Fjellström) zo 14. 3. 1996. Zdanlivá hra 1...e2 2.Vd3 mat. Rieši 1.Vg5 tempo, 1...J~, Je4!, e2 2.Dc6, Dh5, Dd3 mat. Dáma si s vežou vymenili stráž, aby posilnili čierneho kráľa (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2621 (Jerochin) z 21. 3. 1996. Zdanlivé hry 1...Vc5, Vd5 2.Jd6, Jc7 mat. Zvodnosť 1.Df5+?, 1...Vc5, Vd5 2.Jc7, Jd6 mat, viazne na 1...Je5! Rieši 1.Da1 hr. 2.Da4 mat, 1...V:b3, V:b4 2.Jd6, Jc6 mat. Skladba, ktorá vybočuje z bežného rámca, svedčí o tom, že zdroje kompozičného šachu sú nevyčerpateľné (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred