Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 3. 1996)


Problém č. 2617

Sven Ekström, Švédsko

Schackvärlde I, 1944

Mat 2. ťahom (3+3=6)


Problém č. 2618

Halvar Hermanson, Švédsko

Schweiz. Arb. Ztg., 1958

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 2617: bKd2 Dd4 Va3 (3), čKb1 Ja2 Pb2 (3) – dvojťažka, 2618: bKh5 Dd7 Se3 Pd4 (4), čKf6 Sh8 Jf3 (3) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma dvojťahovými miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude treba vyriešiť 34 šachových skladieb. Najlepší riešitelia vyhrajú: I. cena: 500 Sk, II. cena: 400 Sk, III. cena: 300 Sk, IV. cena: 200 Sk, V. cena: 100 Sk. Ďalších 5 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 30 % z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov, dostane 50 Sk.

Bodovanie riešení: O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov rozdelíme rovnomerne cenový fond prvých piatich cien. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (dokončenie nabudúce).


Vzad << >> Vpred