Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 4. 1996)


Problém č. 2631

Ján Valuška, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)

A. Diagram B. Dg4–c4


Problém č. 2632

Ján Valuška, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)

 Kontrolná notácia: 2631: bKe2 Dg4 Vb3 Ve8 Jd5 Jf5 (6), čKe5 Vd6 Vf6 Je6 (4) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bDg4 na c4 (pozícia C), 2632: bKf6 Df2 Vc3 Vc7 Sb7 Sb8 Pe4 e7 (8), čKg4 Va3 Ja4 Jb1 Pa2 e3 e6 h4 h5 h6 (10) – dvojťažka.

V mereditke č. 2631 nájdete vo forme dvojníka spracovanú Lačného hrozbovú tému v troch variantoch (ABC – CAB) s pridanou zámenou (každú pozíciu budeme hodnotiť 2 bodmi). Vo výbornom č. 2632 nájdete dokonca dvojnásobný recipročný úvodnikovo–hrozbový paradox s pridaným Zagorujkom v dvoch fázach.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2615 (Janevski) z 29. 2. 1996. Zvodnosť 1.Vc6? tempo, 1...Jf~, Jg~ 2.Sg6, V:f6 mat, viazne na 1...Je5! Zvodnosť 1.Ve1? tempo, 1...Jf~, Jg~ 2.De4, Ve5 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Vg1 tempo, 1...Jf~, Jg~ 2.h:g4, Vg5 mat. Jemné a úsporné spracovanie Zagorujkovej témy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Šabo z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2616 (Caillaud) z 29. 2. 1996. Zvodnosť 1.Vh4? tempo, 1...J~, Kf4, S~, Jf6 2.Jh7 (C), Se3 (A), D:g4 (B), Se3 mat, viazne na 1...Se6! Rieši 1.Vf7 tempo, 1...J~, Kf4, S~ 2.Se3 (A), D:g4 (B), Jh7 (C) mat. Motivačným kľúčom Lačného témy (zámena typu Z–23–33) sú najmä motivované vzťahmi ťahov čierneho k poľu f4 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane I. Korec z Topoľčian.

Riešenie problému č. 2617 (Ekström) zo 7. 3. 1996. 1.Dc4 hr. 2.D:a2 mat, 1...Jb4, Jc3, Jc1 2.Df1 (Dd3? Dc2?), Dd3 (Df1?, Dc2?), Dc2 (Df1?, Dd3?) mat. Trojnásobný antiduál (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred