Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 2. 1996)


Problém č. 2615

Živko Janevski, Macedónsko

II. cena

Minitrinović MT 1982

Mat 2. ťahom (7+4=11)


Problém č. 2616

Michel Caillaud, Francúzsko

2. pochvala

The Problemist 1981

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 2615: bKb1 Dh1 Vc1 Sb2 Sf7 Ph3 h4 (7), čKf5 Jf6 Jg4 Pf4 (4) – dvojťažka, 2616: bKd6 Dh3 Vh7 Sd4 Sf3 Jf8 Pd2 (7), čKg5 Sf5 Jg4 Pd7 g6 (5) – dvojťažka.

V č. 2615 Ing. Živko Janevski (nar. 4. 8. 1953) spracoval trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia po tematických obranách 1...Jg~ a 1...Jf~ v každej fáze. V č. 2616 nájdete Lačného tému (ABC–BCA).

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2592 (Fougiaxis) z 7. 12. 1995. 1.Vd4+ Vd5! 2.K:d5 Sc6 mat. 1.Se3+ Sf4! 2.K:f4 Vg4 mat. Riešiteľsky zaujímavá, ale aj ťažká úloha (Ing. J. Karel, Praha). Biely sa na čierneho nehnevá, za šachovanie v prvých ťahoch berie to ako "bratskú pomoc" k splneniu spoločného cieľa (A. Kalita, Bratislava). Dôsledná analógia s viacnásobnými recipročnými výmenami motivácie funkcií veží a strelcov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Jakubec z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2593 (Markovcij a Ďačuk) z 14. 12. 1995. Zvodnosť 1.Db2? (A) hr. 2.d3 mat, 1...e:d2 2.D:d2 mat, viazne na 1...S:b4! Zvodnosť 1.d3? hr. 2.Db2 (A) mat, 1...S:b4 2.D:e3 (B) mat, viazne na 1...c3! Rieši 1.d4 hr. 2.D:e3 (B) mat, 1...c:d2 2.Db2 (A) mat (1...De4, S:d4, g:f4+ 2.V6h2, J:d4, J:f4 mat). Všetko sa točí okolo bPd2, pričom jeho hlavnými spoluhráčmi sú okrem bielej dámy ešte aj čierni pešiaci c4 a e3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane M. Kiss zo Šamorína.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž o peňažné ceny vypíšeme už v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred