Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 12. 1995)


Problém č. 2593

Vasyľ Markovcij a

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)


 

Problém č. 2594

John Rice, Veľká Británia

B.C.M. 1988

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 2593: bKg3 De5 Vh1 Vh6 Sb5 Sc1 Jb4 Je6 Pd2 f3 f4 (11), čKe2 Dh7 Vc8 Sa6 Sc5 Pb3 b6 c4 e3 g5 g7 (11) – dvojťažka, 2594: bKb8 Da3 Vd3 Vf8 Sg8 Sh8 Jh1 Pb5 d7 g2 (10), čKe4 Ve2 Sh2 Jb2 Jh4 Pc5 c6 g3 (8) – dvojťažka.

Dvojica ukrajinských autorov spracovala vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia v dvojťažke č. 2593 tému Urania v syntéze s pseudo–leGrandovou témou. Anglický medzinárodný majster v kompozičnom šachu – John Rice (nar. 19. 7. 1937) získal v Albumoch FIDE už 40,5 bodu, V č. 2594 vyčaril zámenu piatich matov vo forme zdanlivých hier 1...V~, J:g2, c4, c:b5, Sg1 a riešenia. Táto ukážka bola zaradená do Albumu FIDE 1986–1988.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2566 (Kuzovkov) z 7. 9. 1995. Zdanlivé hry 1...Db8 2.e8J (A) De5+ (Dc7+, D:e8) 3.V:e5 (Ve7, V:e8) mat, 1...Dc8 2.e8D (B) hr. 3.Vd6 mat, 2...D:e8 (Dd7+, f4, Dc7+) 3.V:e8 (D:d7, Dh5, Ve7) mat. Rieši 1.Kf8 hr. 2.Ve5+ Kd6 3.Vd5 mat, 1...Db8+ 2.e8D (B) De5 (Dd6+, D:e8+) 3.D:c6 (V:d6, V:e8) mat, 1...Dc8+ 2.e8J (A) hr. 3.Ve5 mat, 2...D:e6 (D:e8+) 3.Jf6 (V:e8) mat, 1...f4 2.Vf6+ Ke4 3.V:f4 mat. Viacero vysoko cenných prvkov okrem faktu recipročnej zámeny Z–22–22 (premeny toho istého bieleho pešiaka na rôzne kamene, dva tiché ťahy, úsporná konštrukcia) a aj efektný úvodník (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane M. Nagy z Hlohovca.

* Zajtra (15. 12.) sa uskutoční od 18. h. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275 posledné tohtoročné stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia o novinky z oblasti kompozičného šachu.


Vzad << >> Vpred