Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 12. 1995)


Problém č. 2595

Abdelaziz Onkoud, Maroko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)

 


Problém č. 2596

Jan Rusinek, Poľsko

III. WCCT 1984/88, 13. miesto

Pomocný mat 2. ťahom (5+8=13)

2 riešeniaKontrolná notácia: 2595: bKc3 Vg3 Sd1 Jc6 Jf8 Pe3 (6), čKf5 Pc5 e4 e6 f6 f7 g6 (7) – dvojťažka, 2596: bKe5 Va4 Sf4 Je4 Pf2 (5), čKh4 Ve2 Vh3 Sf1 Sh2 Jf5 Jg1 Pe6 (8) – čierny začne a pomôže bielemu tak, aby mu dal mat druhým ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 2595 nájdete vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia spracovanú už klasickú Dombrovskisovu tému. Medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Jan Rusinek (nar. 2. 12. 1950) sa v poslednom Albume FIDE 1986–88 umiestnil na druhom mieste so ziskom 26,83 bodu a celkove získal už 78 bodov, čo je 28. miesto na svete. Je známy najmä ako vynikajúci skladateľ štúdií. Č. 2596 je dôkazom, že ovláda aj pomocné maty.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2567 (Brada) z 14. 7. 1995. Zdanlivé hry 1...e6, De4 2.Jf7, Jf3 mat. Rieši 1.Ja7 hr. 2.Dd5 mat, 1...e6, De4 2.Jf3, Jf7 mat. Napriek nie najvďačnejšiemu riešeniu výberu poľa pre odskok bieleho jazdca úvodníkom veľmi pekná recipročná zámena hier s pôsobivou párovou variantovou motiváciou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Candrák z Prievidze.

Riešenie problému č. 2568 (Hernádi) z 14. 7. 1995. 1.g1D b:a6 2.Db1 a7 3.Dg6 h:g6 4.h1D g:f7 5.Db7 f:e8D 6.Db8 a:b8D mat. Okrem faktu mnohonásobnej premeny zaujme aj autorsky náročná jednoznačnosť poradia ťahov, ktorá s počtom ťahov rastie geometricky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad << >> Vpred