Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 12. 1995)


 

Problém č. 2597

Samuel Loyd, USA

N. Y. Illustrated News, 1860

Samomat 1. ťahom (6+10=16)

 


Problém č. 2598

Thomas Rayner Dawson

Veľká Británia

I. cena, Falkirk Herald 1934

Mat 2. ťahom (5+10=15)

Pozri textKontrolná notácia: 2597: bKe1 Db6 Va1 Vc4 Pf2 h2 (6), čKa4 Da2 Vb2 Vb4 Sa3 Jg1 Pb3 f3 g2 h3 (10) – biely ťahá a prinúti čierneho, aby mu dal ihneď mat. 2598: bKe1 Vh1 Pc2 e2 g2 (5), čKd4 Vc6 Pb4 c3 c4 c5 e3 e4 e5 e6 (10) – ten kto je na ťahu, dá mat druhým ťahom.

Edison kompozičného šachu – Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911) bol vlastne prvým na svete, ktorý v šachovej skladbe uplatnil prvky humoru v pravom zmysle slova, lebo nevyjadroval žart zmenou šachového pravidla. Samomat č. 2597 je preto iba "kurióznou" úlohou. Anglický autor Thomas Rayner Dawson (28. 11. 1889 – 16. 12. 1951) uverejnil 6440 skladieb. V č. 2598 treba použiť malú retrogradnú analýzu, keď je na ťahu biely, ale aj čierny.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2569 (Ulanov) z 21. 9. 1995. 1.J:c3 hr. 2.Jb5 mat, 1...Sc4, Sc2, Jbc4 2.Ve2, Ve4, J:d5 mat. Obsah, vyvolávajúci rozpaky. Jednak nie najestetickejšie vytvorenie druhej batérie, ďalej neúčinné obranné ťahy na c4 a nakoniec veľmi málo využitý potenciál oboch batérii sú slabiny, pričom klady sa hľadajú dosť ťažko (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane M. Svrček z Vrútok.

Riešenie problému č. 2570 (Macleod) z 21. 9. 1995. Zvodnosť 1.Je5? hr. 2.Vd3 mat, 1...f:e4, Se3 2.Jc6, Jf3 mat, viazne na 1...Sc2! Zvodnosť 1.Je1? hr. 2.Vd3 mat, 1...Sc2, Se3 2.J:c2, Jf3 mat, viazne na 1...f:e4! Zvodnosť 1.Jb4? hr. 2.Vd3 mat, 1...Sc2, f:e4 2.J:c2, Jc6 mat, viazne na 1...Se3! Rieši 1.Jf2 hr. 2.Vd3 mat, 1...Sc2, f:e4, Se3 2.Da1, D:e4, Dd8 mat. Zámena hier s najviac využívaným škodlivým motívom blokovania poľa v pozícii, kde bolo treba riešiť dilemu medzi ponukou bohatšieho obsahu a ekonómiou materiálu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane F. Lamoš z Malaciek.


Vzad << >> Vpred