Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 9. 1995)


Problém č. 2567

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+ 11=24)


Problém č. 2568

Tichomír Hernádi, Slovensko

I. cena, Die Schwalbe 1986/87

Pomocný mat 6. ťahom (3+14=17)Kontrolná notácia: 2567: bKg7 Dg1 Va5 Ve1 Sf8 Sh1 Jb5 Jg5 Pc6 d3 f5 g3 g4 (13), čKe5 De3 Va8 Sc1 Sd5 Jb8 Jc2 Pb4 c3 c7 e7 (11) – dvojťažka, 2568: bKh4 Pb5 h5 (3), čKc7 Va6 Vg3 Sf2 Sh3 Ja8 Je8 Pb6 d6 f7 g2 g4 h2 h6 (14) – pomocný mat 6. ťahom.

Mladý Zvolenčan Miroslav Brada (nar. 6. 8. 1975) spracoval v pôvodnej dvojťažke č. 2567 recipročnú zámenu dvoch matov vo forme zdanlivých hier 1...e6, De4 a riešenia. Pri výpočte úspechov slovenských autorov v Albume FIDE 1986–88 sme zabudli na č. 2568, ktorého autorom je Ing. Tichomír Hernádi z Komárna. Slovensko tak získalo 41,17 bodu, čo je 3,4 %. Č. 2568 je na riešenie ťažké, má iba jeden variant a dve premeny bielych a čiernych pešiakov na dámu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2543 (Petite) z 22. 6. 1995. Zvodnosť 1.Vc5? (A) hr. 2.Ve6 (C) mat, 1...e:f6 2.S:f6 mat, viazne na 1...J:e4! (a). Zvodnosť 1.Sc7? (B) hr. 2.Vf5 (D) mat, 1...Se6, e:f6 2.V:e6 (C), S:d6 mat, viazne na 1...S:e4! (b). Rieši 1.De1 hr. 2.Dg3 mat, 1...J:e4 (a), S:e4 (b), Se6, Jf5, Jf1, d3 2.Sc7 (B), Vc5 (A), V:e6 (C), V:f5 (D), Jf3, Da1 mat. Celkom pekný úvodníkový paradox, ale je tu riziko, že prísnejší rozhodca nájde čiastočných, alebo úplných predchodcov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2544 (Kubbeľ) z 22. 6. 1995. 1.Vf4+ Kc3 2.V:a4 b2 3.Va3+ Kc4 4.Va4+ Kc5 5.Va5+ Kc6 6.Va1! b:a8D(V) pat (6.Va6? Sb6!). Štúdia s ľahkým riešením (A. Kalita, Bratislava). Kratučká, ale pôsobivá práca so šokujúcou pointou, kde modelový pat je na "dôvažok" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prekvapujúci pat (P. Hatala, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad << >> Vpred