Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 6. 1995)


Problém č. 2543

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 2544

Leonid Kubbeľ, Lotyšsko

Bohémia 1908

Biely remizuje (2+4=6)Kontrolná notácia: 2543: bKd7 Da1 Vc2 Vf6 Sd8 Jd2 Jh5 Pe4 (8), čKe5 Sd5 Jd6 Jh2 Pb5 c6 d4 e7 (8) – dvojťažka, 2544: bKa8 Vf8 (2), čKd4 Sa7 Pa4 b3 (4) – biely začne a vynúti si remízu.

Obe dnešné skladby sú už predposlednými dvoma súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2521–2546), ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike. Č. 2543 je rekonštrukciou dvojťažky č. 2319 (dve tematické zvodnosti a riešenie). Kompletné riešenie utajenej štúdie č. 2544 na remízu budeme hodnotiť 6 bodmi.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2524 (Leopold) z 13. 4. 1995. 1.Dh7 tempo, 1...g1D, g1J, Kg1, f6(f5) 2.Dc2, Dh2, Sc5, Da7 mat. Silné pokusy (1.Dh8? f6! a 1.Dh5? f5!) so "skorohrozbovým" paradoxom (hrozby 2.Dd4 mat a 2.Dc5 mat sú nahradené variantovým matom Da7), antiduály po premenách čPg2 a naviac po obrane 1...g1D zámena typu Z–31–13 – som zvedavý, či si to autor vôbec uvedomil (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dáma dlhým úvodníkom uvoľnila čiernemu kráľovi pole g1, aby ho potom z opačnej strany matovala (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2525 (Fedorovič) z 20. 4. 1995. Zvodnosť 1.Dh8? tempo, 1...K:b6, a:b6 2.Df6, Da8 mat, viazne na 1...f6! Zvodnosť 1.Da1? (A) tempo, 1...K:b6, a:b6 2.Df6, Sc6 (B) mat, viazne na 1...f6! Rieši 1.Sc6 (B) tempo, 1...K:b6, a:b6 2.Sa4, Da1 (A) mat. Príjemné osvieženie v moderne – nezvykle subtílna protiváha robustných prác posledného obdobia so zámenami funkcií (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prekvapujúci úvodník v peknej núdzovke (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred