Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 6. 1995)


Problém č. 2545

Henri Rinck, Francúzsko

1. pochvalná zmienka

L'Italia Scacchistica 1920-21

Biely remizuje (4+3=7)


 

Problém č. 2546

Henri Rinck, Francúzsko

L'Echiquier 1929

Biely vyhrá (4+2=6)Kontrolná notácia: 2545: bKc6 Jg8 Pa6 b5 (4), čKe5 Je6 Ph3 (3) – biely začne a vynúti si remízu, 2546: bKf3 Vg2 Sa3 Sb3 (4), čKh7 De5 (2) – biely začne a vynúti si výhru.

Obe dnešné utajené štúdie sú zároveň aj dvoma poslednými súťažnými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2521–2546). Štúdia č. 2545 je na remízu a jej kompletné riešenie budeme hodnotiť 5 bodmi, č. 2546 je na výhru za 6 bodov.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2526 (Rejtman) z 20. 4. 1995. 1.Dh1 hr. 2.D:h6 mat, 1...J:g5, f:g5, S:g5, Jf5, K:g5 2.Jf8, Je5, Dh7, Dh5, Vg4 mat. Predúvodníkové dvojmaty redukujú skladbu na bežnú strategickú dvojťažku (A. Kalita, Bratislava). Skôr jednofázovka, ako iné s nepripraveným antiduálom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2527 (Brada) z 27. 4. 1995. Zvodnosť 1.D:e6? hr. 2.J:g6 (A) mat, 1...J:g4+ 2.D:g4 mat, viazne na 1...J:e4+! Zvodnosť 1.D:g6? hr. 2.J:e6 (B) mat, 1...J:e4+ 2.D:e4 mat, viazne na 1...J:g4+! Rieši 1.Kg7 hr. 2.Df7(f8) mat, 1...J:g4, J:e4 2.J:g6 (A), J:e6 (B) mat. Jednoduchými prostriedkami s využitím symetrie dosiahnuté pozoruhodné moderné efekty, žiaľ za privysokú cenu nedodržania viacerých konvencii, ako nepripravené maty na šachy bielemu kráľovi pred úvodníkom a dvojhrozba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2528 (Altman) z 27. 4. 1995. 1.Vf3 hr. 2.Db3(d5, f7) mat, 1...Sg8! 2.Vf7! S:f7 3.D:f7 mat, 1...b1J 2.Db3+ Ka1 3.D:a3 mat, 1...b1D(V) 2.Vf2+ Db2(Vb2) 3.Df7(d5) mat (netematický duál). Uplatnenie troch ťažkých figúr v bohatom, kombinačnom obsahu po prekrásnom úvodníku (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred